Aanvragen NOW-6 mogelijk vanaf 14 februari 2022

Het aanvragen van de subsidie in het kader van de Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid over de periode januari tot en met maart 2022, NOW-6, is mogelijk vanaf 14 februari 2022. Dat heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.

Calculator, Euro banknotes and coronavirus in Europe – corona

De hoofdlijnen van NOW-6 zullen als volgt zijn:

  • er moet over de maanden januari tot en met maart 2022 minstens 20% omzetverlies zijn ten opzichte van de omzet over 2019 gedeeld door 4. Voor bedrijven gestart na 1 januari 2019 maar uiterlijk op 1 oktober 2021 wordt hiervan afgeweken. Ook in het geval van overnames wordt hiervan afgeweken
  • er wordt met maximaal 90% omzetverlies rekening gehouden. Werkgevers die meer omzetverlies hebben krijgen over maximaal 90% vergoed
  • het vergoedingspercentage is 85%
  • de referentiemaand voor de loonsom is oktober 2021
  • bij het maximaal te vergoeden loon wordt uitgegaan van tweemaal het maximale dagloon
  • het percentage loonsomvrijstelling blijft 15%. Dat betekent dat als achteraf blijkt dat de loonsom over de maanden januari tot en met maart 2022 meer dan 15% lager is dan 3 maal de loonsom over oktober 2021, de subsidie gekort wordt. Een loonsomdaling tot 15% heeft geen effect op de subsidie
  • de forfaitaire opslag wordt 30%. Dit was 40%. De verandering is een gevolg van het feit dat de Polisadministratie van UWV per 1 januari 2022 veranderd is. Hierdoor is de definitie van de loonsom, die wordt gebruikt om de NOW-subsidie te bepalen, gewijzigd. Die loonsom bevat voortaan meer posten, zoals vakantietoeslag. De loonsom zal dus hoger uitpakken. Door de verlaging van de forfaitaire opslag wordt dit effect geneutraliseerd
  • er wordt een voorschot van 80% betaald in 3 termijnen

Het aanvragen van NOW-6 dient weer bij het UWV te gebeuren en kan tot en met 13 april 2022.