ACEA pleit voor toestaan LZV’s en super-LZV’s in EU

De Europese organisatie voor auto- en truckfabrikanten ACEA pleit voor het toestaan van LZV’s en super LZV’s binnen de gehele Europese Unie.

​​​​De organisatie ziet deze combinaties als een kosteneffectieve oplossing om aan de CO2-doelstellingen te voldoen. ACEA roept de Commissie op de regelgeving hierop aan te passen.

Workshop

De ACEA deed haar oproep tijdens een op 7 mei gehouden workshop in Brussel over High Capacity Transport. Bij deze bijeenkomst waren zo’n 65 aanwezigen, onder wie veel beleidsmakers van de Europese departementen. Doel van de bijeenkomst was duidelijk te maken dat de inzet van voertuigen met een hogere laadcapaciteit nodig is om de beleidsdoelstellingen ten aanzien van CO2 te halen.

(Super)ecocombi

Over welke combinaties gaat het? De meest bekende is natuurlijk de ecocombi ofwel LZV. Maar in de Scandinavische landen wordt er inmiddels ook druk geëxperimenteerd met een volgende stap: de superecocombi ofwel SEC. Bij deze combinatie gaat het om een trekker met twee standaard trailers die via een dolly met elkaar zijn verbonden. De totale lengte van een SEC ligt rond de 32 meter. Het maximum gewicht in Zweden en Finland voor deze combinaties ligt bij 76 ton.

Veel efficiënter

Uit praktijkervaringen met LZV’s en super-LZV’s blijkt dat deze veel efficiënter, productiever en milieuvriendelijker zijn dan reguliere vrachtauto’s. Vier ecocombi’s kunnen dezelfde hoeveelheid lading vervoeren als zes reguliere combinaties. In het geval van de SEC zijn daar slechts drie combinaties voor nodig. De totale CO2-besparing bedraagt maar liefst 27% respectievelijk 15%. Bijkomend voordeel is dat er ook veel minder chauffeurs nodig zijn.

high-capacity_vehicles_CO2-1024x576.png

Veel maatregelen nodig

Om aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen, zijn er veel maatregelen nodig om de CO2-reductiedoelstellingen voor het goederenvervoer te halen. Er komen nieuwe, beter gestroomlijnde cabines en vrachtautofabrikanten krijgen te maken met strenge CO2-normen waaraan nieuwe voertuigen moeten voldoen. De toepassing van alternatieve brandstoffen en het optimaliseren van de beladingsgraad zal ook een belangrijke bijdrage moeten gaan leveren.

Uitermate kosteneffectief

Met het oog op de groeiende vraag naar transport zal dit volgens ACEA niet voldoende zijn om de totale CO2-uitstoot van het wegvervoer te verminderen. De koepelorganisatie ziet een passende oplossing in de inzet van voertuigen met een hogere laadcapaciteit. Volgens ACEA vormen deze voertuigen een uitermate kosteneffectief middel om de groeiende vraag het hoofd te bieden en de CO2-uitstoot onder controle te houden. ACEA stelt in dit kader het belangrijk te vinden dat grensoverschrijdend vervoer met LZV’s binnen de EU mogelijk wordt. Ook pleit de organisatie ervoor dat de eisen voor de inzet van LZV’s en SEC’s binnen de EU geharmoniseerd worden.

Succes

TLN is blij met de oproep van ACEA. In Nederland zijn zo’n 2.000 LZV’s in gebruik en het concept heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. TLN zet zich ook al lang in voor grensoverschrijdend vervoer met LZV’s. Met succes, want in het kader van de nieuwe pilot in België mogen LZV’s sinds eind vorig jaar naar Vlaanderen rijden. TLN is ook in overleg met het ministerie van IenW om het grensoverschrijdend vervoer met LZV’s naar Duitsland officieel mogelijk te maken. Verder is TLN actief in een werkgroep met onder meer IenW, RDW, SWOV, TNO en enkele andere organisaties om de mogelijkheden te onderzoeken voor een pilot met superecocombi’s. Het maximale gewicht in het kader van de proef is voorlopig begrensd op 60 ton.