Belangen logistiek op de agenda bij Amsterdamse wethouders

Samen met vijf andere ondernemersorganisaties sprak TLN op 29 november met de Amsterdamse wethouders Van der Horst (D66) en Mbarki (PvdA) over de thema’s bereikbaarheid en mobiliteit. De grote opgaven van dit moment werden behandeld: arbeidsmarkt, ruimte, efficiënte bevoorrading en de zero-emissiezone, waarbij de gemeente steeds meer aandacht heeft voor transport en logistiek.

Foto wethouder Van der Horst
Melanie van der Horst (D66) en Wessel Deelstra (TLN)

ZES in 2025
TLN is blij met de houding van de gemeente wanneer het gaat om de zero-emissiezone. De gemeente wil zich vasthouden aan de landelijke afspraken, waarbij er ook maatwerk mogelijk moet zijn. Wethouder Van der Horst: ‘We zitten er ambitieus en pragmatisch in’. TLN heeft in het gesprek benadrukt hoe belangrijk het is om niet de spelregels tijdens het spel te veranderen. ‘Wij hechten aan een landelijk geharmoniseerde aanpak en bovendien heeft een aanzienlijk aantal ondernemers al flink geïnvesteerd in zero-emissie voertuigen’, aldus Wessel Deelstra (public affairs adviseur TLN).

Ruimte en logistieke hubs
Het bedrijfsleven maakte in het gesprek goed duidelijk hoe belangrijk ruimte om te ondernemen voor hen is. Zo heeft de logistieke sector de (bestaande) regionale en stedelijke hublocaties hard nodig voor de gewenste verduurzamings- en efficiëntieslag. En ook het opladen van voertuigen op laadpleinen kost ruimte. Het is bovendien belangrijk dat de locaties die als op- en overslagpunt kunnen dienen voor zero-emissie stadslogistiek, ook daadwerkelijk buiten de zone worden gehouden. De zorgen die het bedrijfsleven hierover heeft geuit worden door de wethouder serieus opgepakt. Tot slot is voor hublocaties beschikbare ‘data’ een belangrijke factor: wat gaat er de stad in en uit? De gemeente gaat na of, en zo ja hoe, deze dataverzameling nu plaatsvindt.

Overig
Amsterdam gaat aan de slag met het bij elkaar brengen van het arbeidspotentieel in de stad, de arbeidsmarkt en de onderwijsinstellingen. Een advies dat TLN met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 al heeft meegegeven. De gemeente gaat in het gesprek met het bedrijfsleven toetsen wat de behoeften van de werkgevers zijn. Logistieke functies dienen hierin meegenomen te worden.

Vervolgoverleg
Het gesprek op het stadhuis van Amsterdam was onderdeel van een structureel overleg tussen de zes bedrijfsleven partijen en de wethouder verkeer en vervoer. Op 14 juni jl. kwam de groep bijeen om de pilot Knip Weesperstraat te bespreken. Ook nu is er weer een vervolgoverleg ingepland. Hierin wil wethouder Van der Horst samen met het bedrijfsleven een plan van aanpak maken op het thema ‘bereikbaarheid’.