Deadline definitieve aanvraag NOW-2 eind maart

Werkgevers die subsidie in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) voorlopig hebben aangevraagd, moeten ook nog een definitieve aanvraag indienen. De voorlopige aanvraag vormde de basis voor de voorschotten die betaald zijn, de definitieve aanvraag is van belang voor de eindafrekening

Calculator, Euro banknotes and coronavirus in Europe – corona

Bij die definitieve aanvraag wordt onder andere gekeken naar de definitieve omzet in de opgegeven maanden en naar de daadwerkelijke loonkosten. Voor NOW-2, die betrekking had op de loonperiode juni tot en met september 2020, dient de definitieve aanvraag uiterlijk 31 maart a.s. bij het UWV te zijn ingediend, zie. Het niet indienen van de definitieve aanvraag betekent dat de subsidie komt te vervallen en de eerder betaalde voorschotten dienen te worden terugbetaald.

Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en/of de definitieve subsidie moet een accountants- of derdenverklaring worden meegestuurd. Ook werkgevers die nog wachten op een accountants- of derdenverklaring, dienen dat uiterlijk 31 maart a.s. bij het UWV aan te geven. UWV heeft daarvoor een speciaal formulier.