Gaat u met Defensie in zee?

Defensie nodigt logistiek dienstverleners uit om een langdurige strategische samenwerking aan te gaan, om op die manier in gezamenlijkheid te komen tot logistieke oplossingen op het gebied van transport en opslag.

Defensie-1

​Het idee is om binnen de beoogde samenwerking gebruik te maken van elkaars krachten en verschillen. Op de korte termijn betekent dit onder meer dat elkaars logistieke capaciteiten worden benut. Voor de langere termijn kan worden gedacht aan de wederzijdse ontwikkeling van competenties, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie en duurzaamheid, en de inzet van nieuwe technologie.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd en bereid op de uitnodiging van Defensie in te gaan? Stuur dan uw motivatie en toelichting voor 25 maart aanstaande naar adaptievelandmacht@mindef.nl. De volgende aandachtspunten dienen in ieder geval in uw mail te worden geadresseerd:

  • Uw bijdrage – welke transportmiddelen of andere relevante assets heeft u voorhanden voor de samenwerking?
  • Uw intrinsieke motivatie — uw reden(en) om deel te nemen aan de samenwerking
  • Uw belang — wat wilt u uit de samenwerking halen?
  • Uw bereidheid – uw toezegging dat u in de periode april-september 2019 tijd kunt vrijmaken voor een reeks van werksessies en wilt bijdragen aan de kosten die hieraan verbonden zijn

Eventuele vragen naar aanleiding van de uitnodiging kunt u stellen aan luitenant-kolonel André Brusse, telefonisch te bereiken via 06-57090915. Of neem contact op met Peter Jonkers, via pjonkers@tln.nl. Hij coördineert vanuit TLN de beoogde samenwerking en staat hiervoor in nauw contact met Defensie.