Handhavingstolerantie in Nederland voor de smart tacho 2

Vanaf 21 augustus 2023 is de smart tacho 2 verplicht in nieuw geregistreerde voertuigen volgens de Europese regelgeving. Vanwege problemen met de beschikbaarheid van de smart tacho 2 heeft een aantal lidstaten tijdelijk een oplossing gecreëerd waardoor voertuigen in deze lidstaten vanaf 21 augustus 2023 ook nog geregistreerd mogen worden met een smart tacho 1. Wel onder voorwaarde dat deze voertuigen uiterlijk 18 augustus 2025 voorzien zijn van een smart tacho 2. Dit zorgt voor extra kosten voor ondernemers in deze lidstaten. Om problemen te voorkomen tijdens wegcontroles heeft de Europese Commissie geadviseerd aan lidstaten om een coulanceperiode te hanteren voor voertuigen die onder een regeling vallen. Nederland heeft dit advies van de Europese commissie gevolgd en deze coulanceperiode overgenomen.

Stoneridge Electronics – SE5000 Smart 2 (3)

Deze coulanceperiode geldt alleen voor de handhaving en niet voor de installatie van de smart tacho 2 van de in Nederland geregistreerde voertuigen. In Nederland moeten voertuigen die geregistreerd worden vanaf 21 augustus 2023, die niet vooraf zijn geregistreerd tijdens de eerdere pre-registratie mogelijkheid, over een smart tacho 2 beschikken. Dit voorkomt dat Nederlandse transportondernemers alsnog opgezadeld worden met onnodige kosten voor het vervangen van de tachograaf wanneer een voertuig vanaf 21 augustus 2023 is geregistreerd.