TLN roept op het tarief voor de tachograafkaart niet te verhogen

In de consultatie over de tarieven van de KIWA, heeft TLN opgeroepen de voorgestelde inflatiecorrectie per januari 2024 van 104 naar 110 euro (excl. BTW) niet toe te passen op tachograafkaarten. Ook roepen we op om de eerder gedane beloftes waar te maken voor een nieuw tariefstelsel zonder winstoogmerk en een per product plausibel kostendekkend tarief. Dit is namelijk naar mening van TLN nog steeds niet het geval.

TL1 (2) Bestuurderskaart op stuur – tachograafkaart

TLN en andere stakeholders vragen al jaren om een kostendekkend tarief voor de tachograafkaart. De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt de tarieven vast op voorstel van de KIWA en na consultatie van de stakeholders. Maar met die input is de afgelopen jaren te weinig gedaan. De tachograafkaart is in Nederland veel duurder dan bijvoorbeeld het rijbewijs. Er wordt dus volgens TLN te veel betaald in verhouding tot de kostprijs. Hoeveel is alleen niet helder.

We staan in de top-3 van duurste landen en betalen veel meer dan het gemiddelde in Europa. Dat is onacceptabel voor een publiek product dat wettelijk door de EU is voorgeschreven. Uit een eerder door SIRA uitgevoerde benchmark (2019) blijkt dat ook zij niet konden vaststellen hoe de kostenopbouw van de tachograafkaart is. Zo wordt de branche al vele jaren zonder duidelijke argumenten benadeeld door langlopende afspraken tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport en KIWA. Het is nu afwachten op het besluit van de minister.