Hogere boetes tachograaffraude

De boetes voor tachograaffraude gaan omhoog van maximaal 4.400 euro naar maximaal ruim 10.000 euro. Met deze en andere maatregelen wil de overheid tachograaffraude een halt toeroepen. Heel goed, vindt TLN. Nog beter is het, als ook de pakkans toeneemt.

Bestuurderskaart

​De verhoging van de boetes wordt nog voor het eind van het jaar doorgevoerd. Het is een van de maatregelen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat noemt in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport​ (ILT) uit februari. TLN is blij dat het ministerie extra maatregelen treft om tachograaffraude tegen te gaan. Want tachograaffraude is slecht voor de verkeersveiligheid en verstoort eerlijke concurrentie. Een hardere sanctie is prima, maar dit is maar een deel van het verhaal dat nodig is om fraude tegen te gaan. Belangrijker is nog dat de pakkans toeneemt. De vraag is dan ook nog of dit het geval zal zijn.

Zwarte lijst notoire overtreders

Het ministerie is ook van plan inspecteurs beter te trainen om fraude te herkennen en om maatregelen te nemen die de bedrijfsvoering van frauderende ondernemers frustreert. Bijvoorbeeld door het voor langere tijd vastzetten van een vrachtwagen mét lading, wanneer bij die vrachtwagen fraude wordt geconstateerd. Of het openbaar maken van een zwarte lijst met notoire overtreders. Het ministerie onderzoekt nu of dit soort maatregelen juridisch gezien mogelijk zijn. TLN vindt dat het in bepaalde gevallen gerechtvaardigd kan zijn zulke maatregelen te nemen. Er kan ook een afschrikkende preventieve werking van uitgaan. TLN is benieuwd naar de uitwerking van deze ideeën.

Frauderende monteurs harder aangepakt

Sinds juni van dit jaar is het ook mogelijk om monteurs die betrokken zijn bij fraude beter aan te pakken, schrijft het ministerie. Nieuwe regels maken het mogelijk om de bevoegdheidspas van tachograafmonteurs in te trekken, als zij op fraude betrapt worden. Dit betekent dat die monteurs hun beroep niet meer mogen uitoefenen. Ook wil het ministerie een eind aan de mobiele werkplaatsen voor de montage van tachografen, omdat de kans op fraude bij die mobiele werkplaatsen groter is. Vanaf 1 januari 2025 zijn ze niet meer toegestaan.