Kiwa niet in staat bestuurders- en bedrijfskaarten op tijd te leveren

De Kiwa is niet in staat gebleken de bestuurders- en bedrijfskaarten voor de nieuwe smart tachograaf op tijd te leveren. Deze zogenaamde ‘Generatie 2’-kaarten zouden 15 mei jl. beschikbaar moeten worden gesteld door de lidstaten.

chauffeurskaart2-4

​​TLN is samen met andere stakeholders al maanden in gesprek met Kiwa, I&W en ILT om te werken aan oplossingen voor dit probleem. Eerder bleek al dat er niet op tijd Nederlandse werkplaatskaarten zouden zijn en bestelde de Kiwa een beperkt aantal (tijdelijk geldige) werkplaatskaarten in Kroatië.

​Soortgelijke oplossing als voor werkplaatskaarten

Een soortgelijke oplossing is nu aan de orde voor de bestuurders- en bedrijfskaarten. Kaarthouders wiens kaart op of na 15​ juni verloopt zullen een buitenlandse kaart ontvangen zolang de Nederlandse kaarten nog niet beschikbaar zijn. Uit welk land is op dit moment nog niet zeker, maar wordt snel bekend gemaakt. Deze kaarten zullen een normale geldigheidsduur hebben van 5 jaar. Chauffeurs worden ook voorzien van een officiële brief die chauffeurs onderweg kunnen meenemen met uitleg waarom er een ander land op de kaart is vermeld.

Meer lidstaten hebben te maken met deze problematiek. De ILT zal ervoor zorgen dat dit ook in de internationale overleggen met andere handhavers wordt besproken. De Nederlandse kaarten zullen naar verwachting in de eerste helft van juni beschikbaar komen. Maar dat is voorlopig nog niet met zekerheid te zeggen.

Reeds ontvangen bestuurd​​erskaa​​rten

Daarnaast zijn er bestuurders die reeds een bestuurderskaart hebben ontvangen met een ingangsdatum die ligt op of na 15 juni. Deze door de Kiwa geleverde kaarten zijn van de eerste generatie. Maar omdat een kaart met een ingangsdatum vanaf 15 juni een 2e generatie bestuurderskaart moet zijn, zal de Kiwa de betreffende bestuurders aanschrijven met het bericht deze kaart te vervangen.

Een 2e generatie bestuurderskaart is eenvoudig te herkennen, omdat er ‘G2’ op de kaart geprint staat. Een aantal chauffeurs heeft al van de Kiwa ​bericht gekregen over de buitenlandse kaart.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd even contact​ opnemen met onze Ledendesk (088-4567567).