Onderhandelingen over een nieuwe cao zijn van start gegaan

Op woensdag 25 oktober zijn Transport en Logistiek Nederland (TLN)/ VVT en de vakbonden met elkaar aan tafel gegaan om te praten over de totstandkoming van een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Vandaag heeft TLN de vakbonden deelgenoot gemaakt van haar visie op een toekomstbestendige cao en de bijbehorende visie vanuit werkgevers. De vakbonden hebben hun voorstellen nader toegelicht.

cao – dossiers – papier – administratie

Het eerste overleg is constructief en in goede sfeer verlopen. De vakbonden hebben wel hun teleurstelling uitgesproken over het feit dat werkgevers niet heel concreet konden reageren op de door de vakbonden gedane voorstellen. TLN heeft, in het licht van de aanhoudende arbeidsmarktproblematiek, het afgelopen jaar benut om haar visie en strategie met betrekking tot een toekomstbestendige cao vorm te geven. Onder begeleiding van de AWVN hebben er diverse strategische sessies plaatsgevonden en zijn er ledenbijeenkomsten georganiseerd. TLN heeft de AWVN tijdens dit cao-overleg als gastspreker uitgenodigd om de vakbonden deelgenoot te maken van hetgeen zich het afgelopen jaar intern heeft afgespeeld. TLN hoopt hiermee niet alleen te komen tot een nieuwe cao, maar ook tot duidelijke procesafspraken binnen een termijn van 5 jaar.
Inhoudelijk heeft TLN aangegeven met de vakbonden verder van gedachten te willen wisselen over:

  • Maatwerk en flexibiliteit (waaronder de minimum-cao en varianten daarop);
  • Basisloon bij een 40-urige werkweek en het loongebouw na invoering WML;
  • Cao à la carte met keuzemogelijkheden voor werknemers uitgaande van administratieve eenvoud;
  • Vitaliteitsbudget;
  • Autonomie en regelvrijheid voor de werknemer in combinatie met meer flexibiliteit voor de werkgever.

De volgende overlegronde staat gepland op vrijdag 10 november aanstaande. Dan staat een meer inhoudelijke behandeling van de voorstellen en de loonparagraaf op de agenda.
Bijgaand de voorstellen van de vakbonden:

Voorstellen FNV
Voorstellen CNV

De Unie heeft (nog) geen voorstellenbrief ingediend.

Wil je alles volgen over de onderhandelingen? Houd deze pagina dan in de gaten.