Onderzoek naar communicatie in aanloop naar de vrachtwagenheffing

De RDW* wil een goede communicatiecampagne inrichten in aanloop naar de invoering van de vrachtwagenheffing in 2026. Daarom voert de RDW een onderzoek uit onder transportbedrijven. TLN vindt dit ook een belangrijk punt en daarom willen we jullie vragen om deel te nemen aan het onderzoek dat de invoering van de vrachtwagenheffing goed verloopt. Deelnemers ontvangen als dank voor deelname een cadeaubon ter waarde van 30 euro.

Snelweg – Vrachtwagen – Amstel – horeca – simon loos
foto: TLN

In veel landen in Europa is het al het geval: kilometerheffing. Ook Nederland gaat in 2026 over op een vrachtwagenheffing op de Nederlandse hoofdwegen via boordapparatuur (tolboxen). De motorrijtuigenbelasting en het eurovignet worden hiermee vervangen door tolheffing per gereden kilometer. De RDW wil een goede communicatiecampagne inrichten in aanloop naar de invoering, zodat ondernemers weten wat hen te wachten staat. Ook hoort de RDW graag meer over de ervaringen met het gebruik van dergelijke boordapparatuur (tolboxen). Daarvoor laten ze door een bureau (RenM|Matrix) onderzoek doen naar hoe ze dit het beste kunnen doen.

Het onderzoeksbureau zoekt daarvoor (via TLN) een aantal bedrijven die ze (digitaal/telefonisch) kunnen spreken voor een interview van maximaal 20 minuten. Het doel van het onderzoek is om de communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de gebruikers.

Medewerking wordt zeer gewaardeerd! Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Aline Willemsen van het onderzoeksbureau (a.willemsen@etil.nl) of direct via deze link. 

*Onderzoeksbureau RenM|Matrix voert dit onderzoek uit in opdracht van de RDW. De RDW bereidt namens de overheid de vrachtwagenheffing voor. Antwoorden tijdens het interview zullen anoniem worden verwerkt, alleen worden gebruikt voor het onderzoek en daarna worden vernietigd.