Operatie Ring Zuid Groningen: 5 maanden ernstige verkeershinder

Vanaf september 2024 wordt de nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen geopend (Operatie Ring Zuid 2024). Het aansluiten van de bestaande wegen op de nieuwe ringweg zal tussen eind maart en begin september aanzienlijke en onvermijdelijke verkeershinder veroorzaken in heel Groningen.

groningen

Om de aansluiting met de nieuwe ringweg mogelijk te maken, moeten het nieuwe Julianaplein en de verdiepte ligging aangesloten worden op de bestaande wegen (A28 en de N7). Van 22 maart tot 2 september 2024 zullen daarom verschillende rijrichtingen worden afgesloten, wat gedurende 5 maanden ernstige verkeershinder zal opleveren.
Om het verkeer tijdens deze maanden goed door te laten stromen, is het essentieel dat er dagelijks 80.000 auto’s minder op het wegennetwerk in en rondom Groningen rijden om verkeersopstoppingen te voorkomen. Weggebruikers worden daarom dringend verzocht om hun reisgedrag aan te passen.

Impact
Ontdek wat dit voor jouw organisatie betekent en met welke zaken je rekening moet houden gedurende deze periode op www.groningenbereikbaar.nl. Gedetailleerde informatie is ook beschikbaar via deze fasekaart.