Proef met reserveringssysteem LOP’s van start

Verschillende verladers en transportbedrijven zijn deze maand begonnen aan een proef met kleinschalige logistieke ontkoppelpunten (LOP’s) voor vrachtauto’s in combinatie met een digitaal reserveringssysteem.

Arbeidstijd-7

​​​​Bij deze proef k​unnen de planners van de deelnemende bedrijven een plek op een LOP reserveren.

De LOP’s bevinden zich op het terrein van deelnemende bedrijven, op gunstige locaties langs veelgebruikte routes naar stedelijke gebieden waar verladers en vervoerders eenvoudig voertuigdelen kunnen ontkoppelen, om vervolgens met kleinere voertuigen de stad in te kunnen rijden.

Rese​​​​​rveringssysteem

Het startschot voor de proef werd half mei gegeven tijdens een presentatie van TLN en evofenedex in Zoetermeer. Deelnemers maakten daar kennis met het reserveringssysteem en namen het systeem, ontwikkeld door Truck Parking Europe, vervolgens in gebruik. Het project is een initiatief van evofenedex en TLN en wordt financieel en inhoudelijk gesteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

LOP’s belangrijk voor leefbare binnensteden

Logistieke ontkoppelpunten worden belangrijk om stedelijke gebieden efficiënter te bevoorraden. Op LOP’s, aan de randen van steden, kunnen bedrijven delen van grotere voertuigen ontkoppelen, om met kleinere voertuigen de binnensteden te bevoorraden. Mogelijk kan in de toekomst ook de overstap naar schoner transport worden gedaan. Bijvoorbeeld van LZV’s (langere en zwaardere voertuigen), naar (kleinere)elektrische vrachtauto’s. Door deze werkwijze voorkomt het bedrijfsleven dat grotere voertuigen de doorstroming in steden hinderen, het is beter voor de verkeersveiligheid en vermindert de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

Deelnemers aan de pilot zijn onder andere de verladers Jumbo, Stamhuis, Hema en Leen Bakker, en logistiek dienstverleners Jan de Rijk Logistics en de Winter Logistics.