Start nieuwe aanvraagtermijn trajecten proef LZV Vlaanderen

Op 1 december start de tweede termijn voor het aanvragen van aantakkingstrajecten voor de LZV-proef in Vlaanderen. Bedrijven hebben tot 31 december de tijd om hun aanvraag in te dienen.

Temse: Transport Gilbert De Clercq – voorstelling  ecocombi of supertruck.
Ecocombi NL-B

De Vlaamse LZV-proef is op 1 juli van dit jaar van start gegaan. In het kader van de proef is er een LZV-wegennetwerk beschikbaar dat voor iedereen (met ontheffing) toegankelijk is. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om nieuwe trajecten aan te vragen. Per periode worden maximaal dertig aanvragen behandeld. Deze worden na goedkeuring aan het wegennet toegevoegd en zijn daarna voor iedereen beschikbaar.

Online

Alle aanvragen van de eerste periode zijn inmiddels afgehandeld en de goedgekeurde trajecten zijn aan het LZV-wegennet toegevoegd. Gedurende de maand december kunnen nieuwe aanvragen online worden ingediend. Alle informatie rond de nieuwe proef is te vinden op deze site.