Tempo Rijkswaterstaat maakt transportondernemers ongeduldig

Het tempo van Rijkswaterstaat (RWS) in het zoeken naar oplossingen voor de afsluiting voor vrachtverkeer van de A7 bij Purmerend stuit op onbegrip bij transportondernemers. TLN heeft in november tijdelijke oplossingen voorgesteld die vervolgens door RWS worden onderzocht.

a7
Google Street view

‘Als je je kwaad maakt en je zet zes bedrijven bij elkaar, dan is het in een paar weken gefikst. Nee, hier moet het maanden duren. Wat is dat voor gekkigheid’, aldus Said Arslan van CH Dekker in Nederland Logistiek, het relatiemagazine van TLN. De reactie van de directeur/mede-eigenaar van het Ilpendamse vervoerbedrijf over de afsluiting bij Purmerend is tekenend voor het onbegrip van transportondernemers die afhankelijk zijn van de snelweg op dit traject.

Alternatieven
Eind oktober werd er overhaast een gewichtsbeperking ingesteld voor het viaduct in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. Sinds die tijd is TLN met ondernemers uit de regio en Rijkswaterstaat in gesprek over deze impactvolle beperking. De brancheorganisatie heeft samen met verladersorganisatie evofenedex en een aantal ondernemers uit de regio in een omgevingsoverleg met RWS verschillende alternatieve oplossingsrichtingen voor de A7 gepresenteerd, zoals het instellen van een snelheidsbeperking, rijbaanversmalling en afstand houden of het sluiten van een rijstrook.

Onnodig omrijden
‘Wij gaan het onderzoeken’, was het antwoord van RWS. Op 18 januari zit TLN aan tafel bij de directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord om de zorgen vanuit de transportsector ook daar kenbaar te maken. TLN wil dan ook meer duidelijkheid over het beoogde tijdpad voor oplossingen. ‘Het kan niet zo zijn dat de transportsector onnodig lang moet omrijden over het onderliggende wegennet. Dit resulteert namelijk in meer onveilige situaties, onbetrouwbare reistijden, veel extra kilometers en uitstoot en hogere kosten’, aldus TLN.

Bovendien zal TLN het eerdere advies richting de Tweede Kamer, om te komen met een overzicht van de staat van de infrastructuur, een plan van aanpak voor beheer, onderhoud en renovatie en meer budget hiervoor beschikbaar te stellen, ook hier onder de aandacht brengen.

Contact met TLN over nadeelcompensatie
Door de ernstige verkeershinder op en rond de A7, lopen verschillende transportondernemers extra kosten op en/of omzet mis. TLN roept deze leden op zich via info@tln.nl te melden, dit kan onder vermelding van ‘beperkingen A7’. Hoewel er geen garantie is dat ieder bedrijf voor nadeelcompensatie in aanmerking komt, kan TLN adviseren en helpen met vervolgstappen. TLN kan ook concrete tips geven over hoe de schade vastgelegd kan worden.