TLN adviseert over uitvoering Wet Tijdelijke Tolheffing

In 2010 was er onvoldoende ruimte in de Rijksbegroting voor de belangrijke Blankenburgverbinding. De oplossing: Wet Tijdelijke Tolheffing ten behoeve van deze verbinding. Maar hoe werkt deze tijdelijke tolheffing en staat Nederland straks massaal in de rij voor de tolpoort? Wessel Deelstra, public affairs adviseur bij TLN, spreekt met Arjan van Vliet, omgevingsmanager voor deze tolheffing bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. TLN zit aan tafel om vanuit de sector mee te denken en te adviseren over de uitvoering, de handhaving en de combinatie met de vrachtwagenheffing.

blankenburgverbinding1

Van Vliet: ‘Vanuit de regio was er grote behoefte aan een oeververbinding die de A20 bij Vlaardingen zou verbinden met de A15 bij Rozenburg. De Blankenburgverbinding is de nieuwe snelweg die dit eind 2024 mogelijk gaat maken. Zo blijft de regio bereikbaar. In 2010 is het besluit voor een extra verbinding vervolgens genomen’.

Hoe werkt de Wet Tijdelijke Tolheffing?
Van Vliet: In 2011 bleek er in de Rijksbegroting onvoldoende ruimte te zijn voor deze nieuwe verbinding. Door middel van tol konden we het gat op de begroting dichten en kon deze verbinding er komen. Hier moest een wet voor in het leven geroepen worden, waarbij het free flow systeem uitgangspunt was. Het free flow systeem werkt met camera’s die de kentekens van de voertuigen registreren en daaraan de gewichtsklasse aflezen. Boven de 3500 kg bedraagt de tol 8,70 euro en onder de 3500 kg is dit 1,45 euro (prijspeil 2023). Vervolgens moet er online of via automatisch betalen binnen 72 uur betaald worden. Hierdoor is er geen oponthoud bij de tolpoort.’

Inspanning en samenwerking vanuit TLN
Deelstra: ‘TLN is betrokken geweest bij de plannen van het ministerie. Het viel op dat er niet was gekeken naar het relatief hoge gewicht van elektrische bestelbussen. Zij zouden dus het hoge tarief gaan betalen. Dit hebben we, vanuit het stimuleren van elektrisch vervoer, meegegeven aan het ministerie en gelukkig onderzoeken zij nu de mogelijkheid om deze voertuigen toch het lage tarief te laten betalen.’

In het kader van een gelijk speelveld heeft TLN aandacht gevraagd voor goede handhaving. Naast de RDW gaan het CJIB en de ILT hierin een rol spelen. Ook waren er zorgen in verband met de invoer van de vrachtwagenheffing. Het ministerie geeft aan dat deze systemen samen zullen werken en er straks niet dubbel betaald wordt.

Tot slot zou TLN graag zien dat bij verkeersopstoppingen elders op het wegennet de Blankenbrugverbinding op tolvrij gezet kan worden, om zo de doorstroming te verbeteren. Die mogelijkheden zijn beperkt tot ernstige calamiteiten.

Van Vliet geeft aan blij te zijn met de aanwezigheid van TLN aan de gesprekstafels: ‘Vanuit het Haagse kennen we simpelweg niet alle invalshoeken en is het goed om samen te werken, daardoor kijken we nu naar de zwaardere elektrische voertuigen. Je hebt brancheorganisaties nodig die kennis delen om vervolgens goed beleid te kunnen maken.’

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Wessel Deelstra, public affairs adviseur via wdeelstra@tln.nl