TLN vraagt aandacht voor geleidelijke afschaling coronamaatregelen

TLN vraagt in de Tweede Kamer en het Europees Parlement aandacht voor de geleidelijke afschaling van coronamaatregelen. De komende tijd gaan verschillende Europese landen hun coronamaatregelen versoepelen. Elk land kiest hierbij een eigen strategie, met eigen regels over het vrije verkeer van mensen en goederen. Dat mag het goederenvervoer niet hinderen, benadrukt TLN.

TLN pleit al een lange tijd voor een geleidelijke overgangsperiode, zodat vrachtwagens niet stil komen te staan. In de aanloop naar de Europese Transportraad op 4 juni vraagt Transport en Logistiek Nederland wederom aandacht voor de soepele afschaling van coronamaatregelen, waarbij Europese landen elkaars regelgeving erkennen. Daarnaast moet de handhaving van de regels voor een lange tijd coulant zijn.
Naar aanleiding van de input van TLN stelde verschillende politieke partijen minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hierover vragen. Het verslag daarvan is hier te lezen.

Soepele doorgang goederenvervoer
Nadat EU-lidstaten grenscontroles invoerden heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen gedaan om de soepele doorgang van goederenvervoer te garanderen, zoals het instellen van green lanes en het gebruik van één type document waarmee chauffeurs de noodzaak van hun verplaatsing kunnen aantonen. TLN onderstreept dat die regels moeten blijven bestaan, ook tijdens het afschalen van de maatregelen. Zodra het personenverkeer toeneemt kunnen namelijk extra vertragingen bij landsgrenzen ontstaan. Daarnaast is het belangrijk dat lidstaten snel Green Lanes invoeren bij een tweede besmettingsgolf. Ook dan moet de hoeveel papierwerk beperkt blijven, om grote vertragingen bij grensovergangen te voorkomen.

Coulance bij handhaving rij- en rusttijden
Tijdens een rit door verschillende landen krijgen chauffeurs te maken met afwijkende regels van de rij- en rusttijden. Het is daardoor bijna onmogelijk te weten welke regels, in welke land gelden. Zodra de handhaving weer strenger wordt, moet er rekening gehouden worden met de uitzonderlijke situatie waar de sector zich de afgelopen maanden in bevond. Handhavers moeten zorgvuldig bekijken welke overtredingen worden bestraft. Dat geldt ook voor controles op de rij- en rusttijden in de periode maart tot eind mei.

Beschermingsmiddelen chauffeurs
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, eisen steeds meer Europese landen dat vrachtwagenchauffeurs mondkapjes dragen. Als lidstaten mondkapjes, of andere beschermingsmiddelen verplicht gaan stellen, moeten vrachtwagenchauffeurs wel toegang hebben tot deze middelen, benadrukt TLN.

Goederenvervoer in Europees herstelplan
De komende tijd werkt de Europese Commissie aan herstelplannen voor de Europese economie. TLN pleit er nadrukkelijk voor om wegtransport mee te nemen in deze Europese investeringsagenda, om de overgang naar duurzaam wegtransport te versnellen.