TLN waarschuwt: onvoldoende parkeerplaatsen en vergunningen bij harde Brexit

De kans is groot dat het Britse Lagerhuis op 15 januari tegen het Brexit-voorstel stemt. TLN maakt zich zorgen: bij een no deal zijn er onvoldoende parkeerplaatsen in het Rotterdamse havengebied en onvoldoende transportvergunningen.

Parked trucks
Rust op parkeerplaats_iStock-478266812

​​Bij een harde Brexit worden vertragingen in de Rotterdamse haven verwacht, doordat de douaneformaliteiten dan meer tijd in beslag nemen. Om onnodige verkeersopstoppingen in het havengebied te voorkomen, is TLN in gesprek met verschillende overheden om ervoor te zorgen dat er extra parkeerplaatsen komen voor de wachtende vrachtauto’s.

Onvoldoende parkeerplaatsen

Nu liggen er aan de zuidkant van de Maas al enkele reguliere parkeerplaatsen en vijf private truckparkings die gebruikt kunnen worden als veilige terugvaloptie bij lange rijen wachtende vrachtauto’s. Maar dit is naar verwachting niet voldoende; ook ten noorden van de Maas zouden private partijen enkele veilige parkeeroplossingen moeten realiseren. Maar vanwege de onzekerheid rondom de Brexit lijkt dit op de korte termijn niet te gebeuren. Met een overvol havengebied als mogelijk resultaat.

Onvoldoende transportvergunningen

Een andere zorg van TLN is de beschikbaarheid van zogenoemde CEMT-vergunningen. Dit zijn vergunningen voor vervoer naar landen buiten de Europese Unie. Bij een no deal is de kans groot dat transportbedrijven moeten terugvallen op deze vergunningen voor vervoer naar het Verenigd Koninkrijk. Maar deze vergunningen zijn schaars; de kans is groot dat er te weinig zijn. ​

Industrie in problemen

Een tekort aan transportvergunningen betekent dat de industrie in de problemen komt, doordat ze op een gegeven moment producten niet meer in het Verenigd Koninkrijk krijgt. Simpelweg omdat er niet voldoende vervoerders met een CEMT-vergunning zijn. De enige hoop is dat het Verenigd Koninkrijk bij een no deal de door de EU voorgestelde noodplannen accepteert. Dan kunnen Nederlandse vervoerders in ieder geval nog tot eind 2019 hun klanten op de oude voet blijven bedienen.​

Meer duidelijkheid

TLN hoopt dat de stemming van morgen in het Britse parlement tot meer duidelijkheid leidt en houdt uiteraard de vinger aan de pols. Op de website van TLN staat de meest relevante informatie over de Brexit, met nieuws en achtergronden specifiek voor vervoerders en logistiek dienstverleners. Zij vinden hier ook een document met vragen en antwoorden over een goede Brexit-voorbereiding.