TLN zet Logistiek in de schijnwerpers

‘Het lukt alleen met logistiek’. Dat is de kern van een driejarige imagocampagne die in 2023 van start is gegaan, op initiatief van TLN. Met spotjes op radio en televisie, borden langs de snelwegen, een campagnewebsite en veel aandacht via sociale media. TLN-leden kunnen bij de campagne aanhaken en de boodschap helpen uitdragen. Waarom een campagne? Staan we er dan slecht voor? We vragen het TLN-voorzitter Elisabeth Post.

HLAML_beeldmerk_wit-op-framboos (1)

Waarom een imagocampagne? 
‘Iedereen vindt het heel gewoon dat allerlei spullen op het juiste moment op de juiste plaats komen. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat is het resultaat van grote inzet, iedere dag weer, van al onze bedrijven en hun medewerkers. We zijn onmisbaar voor ieders dagelijks leven en voor de economie. Onze sector verdient een goed gevoel bij het publiek, ook als potentiële werkgever. Tegelijkertijd willen we laten zien hoe onze bedrijven zich voorbereiden op de toekomst.’ 

Een vernieuwde versie van ‘zonder transport staat alles stil’? 
‘Die boodschap was destijds prima, maar sluit niet meer aan bij wat we zijn, waar TLN voor staat. Transport is een onderdeel van een veel breder logistiek proces. Wij willen de meerwaarde van alle activiteiten naar voren brengen. En ons niet alleen richten op wegvervoer. Die nieuwe strategie hebben we samen met de leden voor de toekomst uitgestippeld.’  

Wat wil je bereiken? 
‘Dat mensen het belang en de waarde van de sector onderkennen en waarderen. Dat jonge mensen zich realiseren dat je een mooie loopbaan kunt ontwikkelen binnen de logistiek. In allerlei richtingen en op verschillende niveaus, voor praktisch en theoretisch opgeleiden. Anders gezegd, ik wil bereiken dat anderen ook zien wat wij al lang weten. Bij ons ben je bezig met werk dat er echt toe doet. Ik zou graag willen dat alle Nederlanders net zo trots zijn op onze bedrijven en hun medewerkers als op onze topsporters.’ 

Hoe staat de sector erop bij het publiek? 
‘Er is in september 2023 een onderzoek afgerond. Negentig procent ziet het belang voor de Nederlandse samenleving. We krijgen als rapportcijfer een 7,3 en worden aangespoord om meer te doen aan verduurzaming, doelmatigheid, het tonen van goed gedrag en arbeidsvoorwaarden waarmee je de toekomst in kunt. Daar werken we ook aan. De onderzoekers adviseren ons tegelijkertijd om de maatschappelijke bijdrage sterk te blijven uitdragen.’ 

Dat gebeurt met tv- en radioreclame? 
‘Dat zijn onderdelen van een veel groter geheel, maar zullen wel de meeste aandacht trekken. Net als de billboards langs de snelwegen. Het gaat om een veelzijdige campagne van voorlopig drie jaar. We nodigen onze leden nadrukkelijk uit om mee te doen. TLN, dat zijn we immers met elkaar. Er is een toolkit met allerlei materialen. Samen kunnen we onze slagzin ‘Het lukt alleen met logistiek’ net zo bekend en geliefd maken als ‘Zonder transport’ in het verleden.’ 

Zo’n campagne kost vast veel geld… 
‘Zeker. Daarom zijn we niet over één nacht ijs gegaan en blijven we voortdurend de resultaten monitoren. Dat geld komt overigens uit een pot voor speciale projecten en is geen onderdeel van de normale exploitatie van TLN. Niettemin moet je er zorgvuldig mee omgaan. Reken maar dat onze penningmeester en ikzelf er bovenop zitten dat het goed wordt besteed. Uit onderzoek blijkt dat leden TLN gemiddeld een 8 geven. Dat schept verplichtingen.’ 

Wat kunnen we verwachten? 
‘Een brede en zichtbare campagne die creatief is, van deze tijd, maar ook past bij de nuchterheid die onze sector kenmerkt. Eigenlijk vertellen we gewoon wat we doen, maar wat velen nog niet weten. Op een manier die belangstelling wekt en waardering uitlokt. Waarbij we ook onze toekomstvisie uitdragen. Want wat voor vandaag geldt, geldt ook voor morgen: het lukt alleen met logistiek.’ 

Brede campagne 
De imagocampagne van vooralsnog drie jaar bestaat uit spotjes op radio en tv, reclame via billboards, een campagnewebsite, permanente aandacht op sociale media, bijeenkomsten en andere nog te ontwikkelen middelen. Die komen ook beschikbaar voor gebruik door de leden. Veel aandacht gaat naar het belang van de sector, de richting van ontwikkelingen en uiteenlopende beroepsmogelijkheden. Zie ook www.hetluktalleenmetlogistiek.nl.

 

Dit artikel is reeds gepubliceerd in HUB, hét ledenblad van TLN.
Auteur: Paul Wouters