Tweede steunpakket helpt transportsector niet

Voor transportondernemers schiet het tweede steunpakket van het kabinet tekort. Die conclusie trekt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Transportbedrijven die nauw betrokken zijn bij de bevoorrading van getroffen sectoren worden genegeerd, terwijl die betreffende sectoren wel steun krijgen. Ook kleine transportondernemers (KTO’ers) vallen buiten de boot. “Het kabinet wil met dit tweede steunpakket bedrijven gericht hulp bieden, maar slaat de plank behoorlijk mis”, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post. 

calculator – rekenen – Rekenmachine

Verruiming TOGS-regeling
Er komt een extra tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro voor MKB-bedrijven, maar alleen bedrijven met een specifieke SBI-code kunnen daar gebruik van maken. De SBI-code waaronder  transportondernemingen vallen, is niet opgenomen in de lijst. Deze bedrijven kunnen dus geen aanspraak maken op de steunmaatregel.
Transport en Logistiek Nederland liet eerder al weten de zogeheten TOGS-regeling onrechtvaardig te vinden. Het tweede steunpakket verandert daar helaas niets aan. “Het is ongelooflijk dat het kabinet geen oog heeft voor de ondernemers die getroffen sectoren bevoorraden. Als er in die sectoren geen werk is, staan transportondernemers namelijk ook stil”, onderstreept Post. “Het kabinet maakt bij de sierteelt wél een verbinding tussen sector en betrokken transport en legt bij andere sectoren die relatie met de gehele keten niet. Dat is onbegrijpelijk.” Volgens TLN zijn tussen de 1.000 en 1.300 transportbedrijven de dupe van deze merkwaardige keuze.

Kleine Transportondernemer
Hoewel de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt voortgezet, is vanaf 1 juni de hoogte van de tegemoetkoming afhankelijk van het inkomen van een partner. Voor Kleine Transportondernemers (KTO’ers) is dat rampzalig. “Veel eigen rijders komen nu al niet rond”, reageert Post, “als zij straks ook nog gekort worden is dat voor veel KTO’ers funest”. Kleine transportondernemers hebben minder of helemaal geen werk, terwijl zij nog steeds hoge vaste lasten hebben. Denk daarbij aan leasekosten, motorrijtuigenbelasting en verzekeringskosten van een vrachtwagen. Omdat zij ook kleine opdrachten aannemen, kunnen zij hun vrachtwagen niet tijdelijk buiten gebruik stellen, waardoor de kosten blijven.

NOW-regeling
De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) wordt verlengd met drie maanden, zodat werkgevers een subsidie kunnen ontvangen voor de loonkosten over de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Het aanvragen van de verlengde NOW is mogelijk vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Ondernemers komen hiervoor in aanmerking als er sprake is van minstens 20 procent omzetverlies.

Bedrijfsspecifieke kenmerken
Bij de aanvraag van de nieuwe NOW-regeling is maart 2020 de nieuwe referentiemaand. In de huidige regeling is dat nog januari 2020. Daarnaast wordt maart ook als uitgangspunt in de al lopende NOW-regeling genomen mits de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari. Deze aanpassing is bedoeld voor seizoensgebonden bedrijven of ondernemers waarvan de loonsom in maart 2020 hoger was dan die in januari.
TLN pleitte al langere tijd voor meer maatwerk in de NOW-regeling. Deze wijziging vormt een verbetering, zeker voor bedrijven die in maart tot en met mei een hogere loonsom hadden dan in januari. Helaas lijkt het er op dat de omzetdaling nog steeds wordt afgezet tegen een kwart van de omzet over 2019 in plaats van dat gekeken wordt naar dezelfde periode een jaar eerder.

Voorwaarden, werkgeverslasten en belastinguitstel
In de nieuwe NOW-regeling wordt de vaste forfaitaire toeslag verhoogd van 30 naar 40 procent. Die toeslag heeft betrekking op de werkgeverslasten zoals de premies voor werknemersverzekeringen, vakantietoeslag en pensioenpremies.

Bij het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden in de periode juni tot en met augustus wordt de subsidie verminderd met de loonkosten van de werknemer. Er vindt geen extra vermindering van 50 procent op die loonkosten plaats, zoals dat onder NOW 1.0 het geval was. Wel dient een werkgever bij een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden voor 20 of meer werknemers met vakbonden te overleggen. Een verplichting onder de Wet Melding Collectief Ontslag al gold. Verder blijft het gewone ontslagrecht gelden.

Werkgevers die NOW aanvragen worden verplicht hun werknemers te stimuleren om bij- of omgeschoold te worden. Ook mag een bedrijf over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders uitkeren, bonussen aan het bestuur of directie betalen en mag het geen eigen aandelen kopen.

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020.