Week van de Veiligheid: meld uw personeel aan voor security training

Is uw personeel zich bewust van de beveiligingsrisico’s in uw bedrijf? Tijdens deze Week van de Veiligheid wijst TLN u graag op de mogelijkheid uw personeel een cursus op het gebied van security aan te bieden.

week-veiligheid

​Opdrachtgevers en klanten stellen steeds vaker hoge eisen aan de beveiliging van de logistieke keten en verlangen dat logistiek personeel een training op securitygebied volgt. En bedrijven in transport en logistiek zien de noodzaak van een goede beveiliging van hun mensen, lading en materieel. Daarom ontwikkelde TLN de training Security Awareness en FENEX de training AEO Security. De trainingen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk met een laagdrempelige inhoud. Trainingen bij u op het bedrijf zijn mogelijk.

Training Security Awareness

De training Security Awareness moet vooral chauffeurs, maar ook warehousemedewerkers en planners bewust maken van de beveiligingsrisico’s in hun werk. Deze training verhoogt het veiligheidsgevoel van chauffeurs en verkleint de kans dat uw medewerkers doelwit worden van criminelen. Chauffeurs leren hoe noodsituaties te voorkomen en hoe zij kunnen handelen als ze toch in een noodsituatie belanden. Vaak kan met een aantal relatief simpele adviezen en maatregelen veel ellende voorkomen worden.

De training bestaat uit de volgende modules:

  • Beveiliging en bewustwording voor chauffeurs, met onder meer aandacht voor cybercriminaliteit en beveiligingsrisico’s op sociale media.
  • Security op de vestiging, waaronder het voorkomen van overvallen bij uw bedrijf.
  • Het terugdringen van overvallen op chauffeurs.
  • Technische beveiligingsmaatregelen en preventiemaatregelen (uitleg over onder andere sloten, verzegeling en meldkamer).
  • Het voorkomen van illegale immigranten in het voertuig.
  • Het voorkomen van drugs in voertuig of lading.

De training Security Awareness telt mee voor de Code 95. De waarde van de nascholing is 7 punten. Ook kunt u op deze training 100 euro SOOB-subsidie krijgen. Meer informatie over de training Security Awareness: opleidingen@tln.nl​.

Training AEO Security

FENEX-leden met een AEO-status (Authorized Economic Operator) kunnen hun (warehouse-) medewerkers, planners, chauffeurs en iedereen die te maken heeft met inkomende en uitgaande goederen de training AEO Security aanbieden. Het uitgangspunt van AEO is de beveiliging van de hele keten, om zo onder meer te voorkomen dat goederenstromen worden misbruikt door criminelen en terroristen. Voor bedrijven met de status AEO ‘security’ of ‘customs’ levert de training een bijdrage aan de bewustwording van de medewerkers. Door het volgen van deze training kunnen medewerkers verdachte- of noodsituaties herkennen en voorkomen. Meer informatie over de training AEO Security: opleidingen@fenex.nl​.

Over de Week van de Veiligheid

7 tot 13 oktober is de Week van de Veiligheid. Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Daarom organiseren ondernemers, gemeenten en politie deze week activiteiten om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen. De Week van de Veiligheid wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, TLN, MKB-Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, Detailhandel Nederland, VNO-NCW en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.