Zorgen om bereikbaarheid Noord-Holland

Het Georganiseerd Bedrijfsleven Noord-Holland maakt zich zorgen om de bereikbaarheid in die provincie. Om de bereikbaarheid te garanderen geeft het coalitieakkoord 2019-2023 van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA onvoldoende een tijdpad en urgentie aan.

highway
File Noord-Holland

​​Om aan de totale woningbehoefte in Noord-Holland tot 2050 te voldoen moeten er circa 250.000 woningen gebouwd worden. Zonder de bijbehorende miljardeninvesteringen in bereikbaarheid raakt de Provincie Noord-Holland onbereikbaar. Goede bereikbaarheid  is van cruciaal belang om de leefbaarheid, maar ook de economie, van de provincie op peil te houden. Dit vraagt om investeringen in het verkeers- en vervoersnetwerk op zeer korte termijn, zodat inwoners, bezoekers en bedrijfsleven zich duurzaam, veilig en efficiënt kunnen verplaatsen. Hierbij staat de keuzevrijheid in het bepalen van de vervoerswijze centraal.

Meer en sneller budgetten

In een brief aan Gedeputeerde Staten geeft het Georganiseerd Bedrijfsleven Noord-Holland een tijdpad mee en vraagt om meer en sneller budgetten beschikbaar te stellen voor investering en exploitatie in het openbaar vervoer  en infrastructuur binnen de coalitieperiode 2019-2023. Daar geen maatregel op zichzelf staat en de drukte op het Noord-Hollandse (vaar)wegen- en spoornet dermate groot is, benadrukt het bedrijfsleven dat het een en-en-verhaal is en niet of-of.

Het bedrijfsleven biedt aan om samen met de Provincie Noord-Holland een Deltaplan Mobiliteit Noord-Holland op te gaan stellen. Op die manier kan een provinciaal verkeersinfarct worden voorkomen.

Het Georganiseerd Bedrijfsleven Noord-Holland bestaat uit BNL-Schuttevaer, Bouwend Nederland, evofenedex, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijke Metaalunie, Nederlandse Spoorwegen, Transport en Logistiek Nederland, VNO-NCW West en Techniek Nederland.