Zorgen over effecten vrachtwagenheffing overbelicht

In De Telegraaf van vandaag uiten gemeenten en provincies hun grote zorgen dat door de komende vrachtwagenheffing op snelwegen de secundaire wegen worden overbelast. Met name vervuilende vrachtwagens zouden dan hun toevlucht nemen tot het zogeheten onderliggend wegennet om aan hoge heffingen te ontkomen.

Tol20en20kilometerheffing20buitenland-8

Transport en Logistiek Nederland (TLN) vindt dat de zorgen die de wegbeheerders in het artikel uiten wat overtrokken zijn. Bij de uitwerking van de plannen over de vrachtwagenheffing is door het rijk met verschillende partijen goed nagedacht over de effecten. Ook met bijvoorbeeld de provincies. Daarbij is er gekeken naar de plaatsen waar op voorhand te verwachten is dat vervoerders gaan uitwijken naar andere wegen. Om dat te voorkomen is besloten om verschillende provinciale wegen ook mee te nemen in het netwerk waar de vrachtwagenheffing gaat gelden. Mochten er straks toch bepaalde wegen zijn waar het té druk wordt, omdat vervoerders het hoofdwegennet vermijden, dan kunnen provinciale of gemeentelijke wegen bovendien snel aan het netwerk worden toegevoegd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd dat hierop actief wordt gemonitord.

Gezamenlijke opgave
Daarbij plaatst TLN de kanttekening dat er nog maar weinig ‘vuile trucks’ op de Nederlandse wegen rondrijden. Maar liefst 85% van alle vrachtwagenritten wordt gereden door vrachtwagens uit de twee schoonste voertuigcategorieën, namelijk die met een euro-6- of euro 5-motor. Dat zijn de trucks die straks relatief minder belasting betalen, ten opzichte van oudere vrachtwagens. Ook benadrukt TLN dat het verschil in tarieven op basis van de milieuklasse in de vrachtwagenheffing ertoe leidt dat het voertuigpark nog sneller verschoont. Dat is uiteindelijk in ieders belang.