Uitleg – stropdas – zaken – contract – Lawyer are providing legal advice to clients.

Sluiten van een overeenkomst

Overeenkomsten zijn er in verschillende vormen: zo heb je niet alleen schriftelijke contracten, maar ook mondelinge afspraken. Of een overeenkomst die per e-mail is gesloten. Het sluiten van overeenkomsten is in feite de basis van de werkzaamheden van een transportondernemer.

Een belangrijke eerste vraag om te stellen bij het sluiten van een overeenkomst is of de persoon met wie je een overeenkomst sluit, dit wel mag doen. Als dat niet zo is, kun je namelijk schade lijden. Bijvoorbeeld omdat de klant je factuur niet betaalt. Wil je meer weten over bevoegdheid?

Wanneer is er een overeenkomst?
Als je met een mogelijke opdrachtgever in gesprek bent voor een opdracht, is er pas een overeenkomst als jullie het allebei eens zijn. Bij zo’n overeenkomst moet je, naast de afspraken over de prijs, ook nadenken over je rechten, plichten en aansprakelijkheid.

Bij een vervoerovereenkomst wordt veel geregeld door het Transportrecht (pdf). Maar, er blijft altijd ruimte over om afwijkende of aanvullende afspraken te maken. Denk daar dus goed over na voordat je een overeenkomst aangaat.

Mondeling of schriftelijk
Je kunt juridisch gezien mondeling zaken doen. Maar wij raden aan om dit altijd schriftelijk vast te leggen, die zowel door jou als door de klant wordt getekend. Bijvoorbeeld:

  • Je kan een klant een schriftelijk aanbod doen door een offerte op te sturen die de klant moet aanvaarden. Meer info hierover? Download dan de verdieping ‘Offerte’.
  • Een andere mogelijkheid is om naar aanleiding van afspraken die je via de telefoon hebt gemaakt een opdrachtbevestiging op te sturen. Meer weten hierover? Download de verdieping ‘Opdrachtbevestiging’.

Inhoud van de overeenkomst

Het is belangrijk je afspraken goed vast te leggen. Als je niet goed nadenkt over een overeenkomst, kun je als ondernemer grote risico’s lopen. De wet regelt een aantal zaken namelijk wel, maar laat ook veel aan jou over. De kans op discussie met je klant is daarom groot.

Het is ook belangrijk je financiële positie goed te beschermen, zeker als je aan warehouse & value added logistics doet. Wil je hier meer over weten?

Algemene voorwaarden

Als je geen schriftelijke overeenkomst sluit, kun je in de meeste gevallen gebruik maken van algemene voorwaarden. Om het makkelijk te maken, zijn er een aantal standaard algemene voorwaarden opgesteld die je kunt gebruiken.

Modelcontracten

Wil je wel een schriftelijke overeenkomst sluiten? Dan kunnen wij je verder helpen. We hebben namelijk meerdere modelcontracten beschikbaar. Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met een van onze juridisch adviseurs om een passend contract voor jouw situatie te vinden.

Beoordeling van contracten

Legt een mogelijke klant jou een overeenkomst voor? Wij helpen graag met het beoordelen hiervan. Voor TLN-leden gelden speciale tarieven op deze dienstverlening. De overeenkomst kun je sturen naar juridisch@tln.nl. Vermeld daarbij ook welke onduidelijkheden je bij het lezen van de overeenkomst bent tegengekomen.