Chauffeur blij –

Workshop Verzuim en Duurzame inzetbaarheid

Ontdek hoe je arbeidsverzuim binnen jouw organisatie beïnvloedt én voorkomt en leer hoe je kunt handelen bij verzuim.

Inhoud workshop

Hoe beïnvloed en voorkom je arbeidsverzuim binnen jouw organisatie? Hoe besteed je aandacht aan duurzame inzetbaarheid zodat het een positief effect heeft op de gezondheid, bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers?

Tijdens de TLN workshop Verzuim en duurzame inzetbaarheid krijg je tips en inspiratie om het verzuim binnen jouw organisatie te verminderen en de productiviteit te verhogen.

Programma

Tijdens de praktijkgerichte workshop besteden we aandacht aan verschillende onderwerpen die met verzuim en inzetbaarheid te maken hebben:

  • Begeleiding medewerkers
    Wat bespreek je met een zieke medewerker? Wat mag je vragen en wat niet? We bespreken de Wet Verbetering Poortwachter en de begeleiding van een medewerkers tijdens de eerste twee jaar van het verzuim.
  • Gevolgen Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) Hoe bereken je de financiële gevolgen als een medewerker in de WGA komt? Welke begeleiding kun je de medewerker bieden?
  • Preventie
    Welke maatregelen neem je om arbeidsverzuim te voorkomen?
  • Duurzame inzetbaarheid
    Hoe krijg je inzicht in de specifieke aandachtspunten voor jouw organisatie? Tijdens het interactieve middagdeel ga je samen met andere deelnemers aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Van breed naar het onderwerp kijken, richt je je blik steeds meer naar de eigen organisatie.

Aan het einde van de dag heb je actiepunten voor je organisatie en handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Tijdens deze workshop passen we verschillende werkvormen toe. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen en oplossingen te delen met de groep. Aan het einde van deze leerzame dag weet je wat duurzame inzetbaarheid is en welke zaken hier invloed op hebben. Ook heb je meer inzicht in de uitdagingen voor jouw organisatie en hoe je die kunt vertalen naar concrete acties. Een (register-) casemanager en een adviseur duurzame inzetbaarheid van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) verzorgen deze workshop.

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor iedereen die te maken heeft (of krijgt) met verzuimbegeleiding en betrokken is bij de inzetbaarheid van medewerkers.

Investering

Wij bieden deze workshop kosteloos aan voor bedrijven die SOOB afdragen.

Agenda: Data en locaties

Agenda & aanmelden