Chauffeur blij –

Workshop Verzuim en Duurzame inzetbaarheid

Ook in 2022 organiseert TLN een aantal malen de workshop Verzuim en Duurzame inzetbaarheid. Het thema van deze workshop is “Werken, iedereen wordt er beter van”.

Inhoud workshop

Ook in 2022 organiseert TLN een aantal malen de workshop Verzuim en Duurzame inzetbaarheid. Het thema van deze workshop is “Werken, iedereen wordt er beter van”.

In deze workshop krijgt je informatie over het beïnvloeden van arbeidsverzuim. Deze dag wordt verzorgd door 2 (register-) casemanagers van het Sectorinstituut Transport en Logistiek.

De workshop is voor iedereen die binnen het bedrijf te maken heeft (of gaat krijgen) met verzuimbegeleiding.

Programma

De volgende onderwerpen worden tijdens de workshop behandeld:

  1. Preventie

Welke maatregelen zijn door een ieder al genomen en nog te nemen om arbeidsverzuim te voorkomen?

  1. Begeleiding eerste 2 jaar (Wet Verbetering Poortwachter)

De Wet Verbetering Poortwachter wordt doorgenomen. Daarbij wordt besproken wat de stappen zijn voor een goede begeleiding. Wat bespreek je bijvoorbeeld met je werknemer, wat mag je vragen en wat niet?

  1. Gevolgen instroom in de WGA

Met een korte berekening wordt zichtbaar gemaakt wat de financiële gevolgen zijn als werknemers in de WGA terecht komen. Daarnaast komt ook aan bod welke begeleiding je een werknemer na instroom in de WGA nog kunt bieden.

Er worden verschillende werkvormen toegepast. Omdat het een workshop is, is er veel afhankelijk van de inbreng van de deelnemers. Er is dan ook voldoende ruimte en tijd om vragen te krijgen of stellen en oplossingen te delen met de groep.

Investering

Wij bieden deze workshop kosteloos aan voor bedrijven die SOOB afdragen.

Agenda: Data en locaties

Agenda & aanmelden