50% minder ritten bedrijfsafvalwagens Haarlem

Bedrijfsafvalinzamelaars, TLN en de gemeente Haarlem hebben een intentie-overeenkomst getekend om bedrijfsafval in de stad door één inzamelaar op te laten halen.

Green20Collecting_edit-1

​​​In juni wordt restafval en papier-karton ingezameld door één neutrale wagen. Nu rijden er nog wagens van meerdere afvalinzamelaars door de stad en dat zorgt voor veel verkeer. Door de proef, onder de naam Green Collecting Haarlem, neemt het aantal vervoersbewegingen fors af. Dit leidt direct tot minder schadelijke emissies. Het plan is ook om de proef zo snel mogelijk te gaan uitvoeren met een elektrische wagen.

Duurzame oplossing

Waar gemeenten verantwoordelijk zijn het huishoudelijk afval op te laten halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd. Bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat bedrijven verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe. Voor de deelnemende partijen aan Green Collecting Haarlem reden genoeg om gezamenlijk aan een duurzamere oplossing te werken.

Geen wijziging in contractafspraken

Elk bedrijf in de binnenstad van Haarlem behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar, maar de daadwerkelijke inzameling bij de adressen wordt voortaan uitgevoerd met een ‘neutrale’ wagen. Bedrijven worden door hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar tijdig op de hoogte gebracht.

Green Collecting Haarlem

Green Collecting Haarlem is ontstaan uit de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) met als doel schadelijke uitstoot drastisch terug te dringen. Green Collecting Haarlem is een samenwerking tussen GP Groot, Renewi, Spaarnelanden, SUEZ, TLN en de gemeente Haarlem. Het is de eerste keer dat afvalinzamelaars, een gemeente en een brancheorganisatie op deze manier samenwerken. Het gaat om een proef van een half jaar, waarin als experiment de inzameling van restafval en papier-karton onder een ‘neutrale vlag’ wordt opgehaald. Het geeft een mooie mogelijkheid om gezamenlijk met ketenpartners duurzamere logistieke oplossingen te verkennen.