Aantal geregistreerde ladingdiefstallen gelijk gebleven

In 2017 werden er ongeveer evenveel ladingdiefstallen gemeld als in 2016, blijkt uit cijfers van de politie. TLN vermoedt dat er meer diefstallen waren, maar dat ondernemers niet altijd aangifte doen. TLN roept zijn leden dan ook op dat wel te doen.

Criminaliteit-5

​Uit de vandaag gepubliceerde Jaarrapportage Transportcriminaliteit​ blijkt dat dat er in 2017 237 keer een lading uit een vrachtauto gestolen werd. In 2016 gebeurde dit 232 keer. Ook de diefstal van vrachtauto’s bleef nagenoeg gelijk. In 2017 werden 95 voertuigen gestolen en in 2016 waren dat er nog 106. Voertuigen met lading worden nog altijd niet vaak gestolen, al steeg het aantal in 2017 van 25 naar 34.

Onbeveiligde parkeerplaatsen​

De geregistreerde ladingdiefstallen vonden vooral plaats op onbeveiligde parkeerplaatsen langs het hoofdwegennet. TLN adviseert zijn leden dringend om vrachtauto’s met diefstalgevoelige lading niet te parkeren op onbeveiligde parkeerplaatsen. TLN blijft daarnaast bij de overheid pleiten voor voldoende en veilige parkeerplaatsen langs het hoofdwegennet.

Telefonisch aangifteloket

In mei 2017 opende de politie een telefonisch aangifteloket voor ladingdiefstal​, mede op aandringen van TLN. Ondernemers kunnen hier op laagdrempelige wijze aangifte doen van ladingdiefstal, zonder dat ze daarvoor naar het politiebureau hoeven te komen. Het is belangrijk om aangifte te doen. Want hoe meer aangiften, hoe meer capaciteit de politie vrijmaakt voor de opsporing van transportcriminaliteit. Bovendien neemt bij dit telefonisch aangifteloket personeel gespecialiseerd in transportcriminaliteit de aangifte op. Daardoor wordt de kwaliteit van de aangifte beter en is de kans dat de daders worden gepakt groter.

Secure Lane

Om transportcriminaliteit te bestrijden, is ‘slim toezicht’ erg effectief. TLN ziet dan ook graag dat langs belangrijke transportroutes een systeem komt met intelligente camera’s en sensoren, die afwijkend gedrag analyseren en direct de politie inschakelen wanneer er een ladingdiefstal gepleegd wordt. Van 2009 tot 2017 was er in Nederland het systeem, Secure Lane. Op parkeer- en bedrijventerreinen langs de A67 tussen Rotterdam en Venlo hingen  intelligente  camera’s. Dat was effectief: op deze route daalde het aantal ladingdiefstallen tot nul. TLN benadrukt het belang dat zo’n systeem structureel wordt ingezet.