Aanvraag NOW-5 vanaf vandaag mogelijk

Er kan vanaf vandaag subsidie worden aangevraagd voor de Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, NOW-5 (tranche 7). NOW-5 heeft betrekking op de loonperiode november en december 2021.

Calculator, Euro banknotes and coronavirus in Europe – corona

Werkgevers die over die maanden een omzetdaling hebben van ten minste 20%, afgezet tegen de omzet over 2019 gedeeld door 6, kunnen subsidie aanvragen. Zij ontvangen dan eerst een voorschot van 80% van de verwachte subsidie, welk voorschot in één keer zal worden uitbetaald. De te verwachten subsidie bedraagt het percentage van de omzetdaling maal de loonsom over september 2021 maal 2 maal 1,4 in verband met werkgeverslasten maal 0,85. Het percentage van de omzetdaling is gemaximeerd op 80%. Het aanvragen van de subsidie moet bij het UWV en kan tot en met 31 januari 2022.

Achteraf moet om vaststelling van de subsidie worden gevraagd. Daarbij zal onder andere gekeken worden of de loonsom over de maanden november en december 2021 overeenkwam met tweemaal de loonsom over september 2021. Was de loonsom over de maanden november en december 2021 meer dan 15% lager dan tweemaal de loonsom over september 2021, dan zal de subsidie worden aangepast. Het verzoek om vaststelling van de subsidie moet gedurende de periode 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023 worden ingediend.

Voor meer informatie zie: Feiten en cijfers Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)