Laatste week om NOW-3 deel 1 aan te vragen

Het aanvragen van subsidie voor het eerste deel van NOW-3 subsidie kan nog deze week en wel tot en met 13 december a.s. Zorg ervoor dat je de aanvraag tijdig indient want te laat, is te laat.

corona statistieken

Het eerste deel van de NOW-3 subsidie betreft de loonperiode oktober tot en met december 2020. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 20% over 3 aaneengesloten maanden in de periode oktober 2020 tot en met februari 2021 afgezet tegen een kwart van de omzet over 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80% van de loonkosten. Het voorschot, dat in 3 termijnen wordt betaald, bedraagt hier 80% van.

Meer weten of NOW-3? Lees Feiten en cijfers over de NOW