Cao Seizoenarbeid overeengekomen

TLN is met de werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie een cao Seizoenarbeid overeengekomen voor de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019.

Deelmarkt20Sierteeltvervoerders

​Deze cao behelst dat voor een aantal functies in de transport- en logistieksector een tussenpoos van minimaal 3 maanden voldoende is om weer een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de keten aan te bieden. De regeling is afgesproken voor:

  • De functies chauffeur kipper, chauffeur onderlosser en chauffeur walking floor in de wegenbouw en het agrarisch vervoer
  • De functie orderverzamelaar in het sierteeltvervoer

Seizoensmatig karakter

De reguliere termijn in de wet is 6 maanden, maar daar kan bij cao van worden afgeweken in geval van werkzaamheden die een seizoensmatig karakter hebben als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden. Voorwaarde hierbij is wel dat deze functies in de onderneming een seizoensmatig karakter hebben als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden en niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan 9 maanden per jaar.

  • Via deze link is de volledige tekst van de cao in zien