Coronacrisis: stand van zaken actie ‘Wij helpen elkaar’

De sector transport en logistiek slaat de handen ineen om bedrijven in de sector met slimme oplossingen te ondersteunen bij de continuïteit van de bedrijfsvoering en werknemers te helpen om aan het werk te blijven. Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen en evofenedex werken nauw samen om oplossingen voor actuele vraagstukken te ontwikkelen.

TLN ziet dat het coronavirus ingrijpende gevolgen heeft voor de sector transport en logistiek. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk werkgevers hun bedrijf kunnen voortzetten, zodat  werknemers werk en inkomen kunnen behouden. We zoeken daarbij naar concrete en praktische oplossingen en verbinden transportbedrijven die kampen met ondercapaciteit met transporteurs bij wie sprake is van overcapaciteit. Via het mobiliteitscentrum bij STL worden kosteloos de ontstane vraag en het aanbod bij elkaar gebracht. Iedereen kan zich aanmelden via www.stlwerkt.nl/wijhelpenelkaar, daarna gaan onze professionals kosteloos aan de gang om vraag en aanbod te matchen.

Resultaten:

  • Het ‘gevoel’ bij deze actie is positief!
  • Het project is vanaf 21 maart actief, iedere aanmelding wordt door STL na gebeld.
  • Bedrijven geven aan veel ‘overschot’ te hebben d.m.v. wegvallen opdrachten
  • Regionale piek ligt in Zuid West Nederland: zeecontainer/sierteelttransport:

Positief:

  • Bedrijven geven aan het initiatief en snelle handelen erg te waarderen.
  • Ook het ‘luisterend oor’ van de adviseur Mobiliteitscentrum is waardevol in deze crisistijd
  • Medio mei is het aantal bedrijven met ‘overschot’ afgenomen. Het aantal bedrijven dat zich aanmeldt is sterk afgenomen.

Samenwerking met NLWerktDoor

NLWerktDoor wil bedrijven door de coronacrisis heen helpen door vraag en aanbod op het gebied van personeel, diensten en materieel met elkaar te verbinden. En ook om nieuwe business-to-business-kansen te benutten. Samen innovatieve oplossingen bedenken, als bedrijven en in sectoren, om te kunnen blijven ondernemen. Met de lancering van dit platform willen werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en de landelijke overheid vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen. Deze website geeft toegang tot heel veel sectorale en boven-sectorale organisaties voor werkgevers, werknemers en leerling/studenten. Bezoekers van de site die op zoek zijn naar een werkgever of werknemer in transport en logistiek worden doorgelinkt naar STL.