Europese Commissie geeft meer duiding over handhaving cabinerust

In de Q&A over het Mobility Package heeft de Europese Commissie eerder bevestigd dat chauffeurs en ondernemingen beboet kunnen worden voor overtreding van het verbod om de normale wekelijkse rust van minimaal 45 uur in de cabine te genieten. De Europese Commissie heeft veel klachten ontvangen en geeft daarom verduidelijking over deze regelgeving.

Parked trucks

Handhaving schrijft de boete uit zodra ze ter plekke constateren dat deze rust in de cabine wordt genoten. De Europese Commissie heeft veel klachten ontvangen van chauffeurs en ondernemingen omdat zij geen hotelbon konden tonen bij een controle achteraf. De Europese Commissie heeft een extra verduidelijking gegeven van haar interpretatie:

  • Handhavers hebben het recht om chauffeurs te vragen waar zij de normale wekelijkse rust hebben doorgebracht, maar kunnen niet eisen dat chauffeurs daar bewijzen (zoals hotelbonnen) van aan te leveren. Zij mogen ook geen boete uitdelen als deze bewijzen niet getoond worden. Op vrijwillige basis mogen chauffeurs deze wel aanleveren.
  • Handhavers mogen de wekelijkse rusten in de afgelopen vier weken controleren (28 dagen + de huidige dag. Vanaf 1 januari 2025 gaat dit naar 56 dagen).
  • In gevallen waarin de nationale wetgeving een mondelinge bekentenis als geldig bewijs toelaat, kunnen de autoriteiten een boete uitschrijven gebaseerd op die bekentenis.
  • In gevallen waarin er vermoedelijk sprake is van een overtreding maar dit niet bewezen kan worden, worden lidstaten aangemoedigd met elkaar in contact te treden en elkaar te ondersteunen in de handhaving.

Deze interpretatie is door de lidstaten goedgekeurd in de Road Transport Committee en zal na vertaling in de diverse EU-talen worden geplaatst op de website van de Europese Commissie.

TLN hoopt dat hiermee meer harmonisatie wordt bereikt in de handhaving van het verbod op het doorbrengen van de 45 uur rust in de cabine.