Foute medewerkers binnen bedrijven zorgen voor veel schade

Zo’n 80% van de fraude en criminaliteit waarmee transport- en logistieke bedrijven mee te maken krijgen, vindt zijn oorsprong binnen het bedrijf. Reden voor organisaties om zich aan te sluiten bij het Waarschuwingsregister Logistieke Sector.

WLS

Een groot deel van de financiële schade die fraude en criminaliteit oplevert, komt direct voor rekening van de transportondernemer. Maar ook de reputatie van bedrijven en klantvertrouwen lopen flinke schade door criminaliteit van binnenuit. Het kan het voortbestaan van een bedrijf in gevaar brengen.

Waarschuwingsregister Logistieke Sector
TLN raadt haar leden aan om sollicitanten niet op hun woord of CV te geloven, maar zelf adequaat onderzoek te doen. Daarbij kan Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) goed helpen. Een aantal bedrijven (57) doet dat al. Per maand wordt het register 3550 geraadpleegd. Het aantal geplaatste personen in het register is 435.

Nieuwe brochure met spelregels
Vandaag publiceert de Stichting WLS een nieuwe brochure met toelichting op het Protocol WLS en het Handboek WLS. De digitale brochure bevat een checklist waarmee u op makkelijke wijze kunnen checken of de eisen die het Protocol stelt op de juiste wijze worden toegepast. De brochure vind je hier.

Autoriteit Persoonsgegevens
Het WLS is een gezamenlijk initiatief van logistieke koepelorganisaties TLN, ACN en FENEX. Het register beschikt over een verklaring van rechtmatigheid afgegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Webinar
In het kader van de Week van de Veiligheid organiseert TLN in samenwerking met Levent Bedrijfsrecherche dinsdagmiddag 6 oktober een webinar over Screening van personeel.
Aanmelden kan hier.