‘Invoering kilometerheffing voor alleen vrachtauto’s slecht idee’

Mogelijk kiest het nieuwe kabinet voor een bepaalde vorm van kilometerheffing voor het vrachtverkeer, onder meer vanwege de milieu- en klimaatdoelen. TLN vindt deze maatregel een slecht idee.

Truck passing through a toll gate

​Een kilometerheffing heeft alleen zin als die voor al het verkeer geldt. Voorbeelden in België en Duitsland laten zien dat een kilometerheffing die alleen voor vrachtverkeer geldt geen enkel effect heeft op de files. Daarnaast zijn ook de milieueffecten van zo’n maatregel gering.

Geen positief effect

Op dit moment wordt zo’n 80 procent van de vrachtautokilometers in Nederland al gemaakt door de schoonste Euro 5- en Euro 6-vrachtauto’s. Een kilometerheffing met hogere tarieven voor vuile vrachtauto’s verandert daar niet veel aan. Lastiger is nog dat voor vrachtauto’s nog geen uitstootnormen bestaan voor het broeikasgas CO2. Een kilometerheffing voor deze voertuigen kan dus niet worden gedifferentieerd naar CO2-uitstoot, zodat er ook geen positief effect is op het klimaat.

Betaald in de file

TLN-voorzitter Arthur van Dijk ziet in een kilometerheffing voor alleen vrachtauto’s vooral een forse lastenstijging voor een economisch belangrijke sector. ‘De geruchten die we nu horen vanaf de formatietafel zouden er daarom alleen maar voor zorgen dat onze vrachtauto’s nog duurder betaald in de file staan dan nu al het geval is.’

Effectievere duurzaamheidsaanpak

In plaats van een kilometerheffing enkel voor het goederenvervoer kiest TLN liever voor een gezamenlijke verduurzamingsaanpak. ‘De kosten van verduurzaming moet je niet alleen bij de vervoerders willen leggen. Het is veel beter om in te steken op een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met als voornaamste doelstellingen zero emissie in de binnenstad en de inzet van groene brandstof voor het binnenlands vervoer. Dan doen we pas echt iets aan het terugdringen van de CO2-emissies.’

Zorg om concurrentiepositie

Van Dijk wijst ook nog op een ander belang: ‘De introductie van een kilometerheffing, enkel voor vervoerders, legt – vanwege eerdergenoemde lastenstijging – een ongewenste druk op onze internationale concurrentiepositie. Dat is economisch gezien niet wenselijk en ook om die reden pleit ik voor een andere, breder opgezette aanpak.’

  • Luister hier naar Arthur van Dijk die op Radio 1 ingaat op de eventuele kilometerheffing voor vervoerders