Lange wachttijden bij CBR

De wachttijden bij het CBR rijexamens lopen op en leiden tot problemen bij chauffeurs-in-opleiding.

chauffeurskaart2-3


Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft enige tijd gelden geconstateerd dat de wachttijden bij het CBR voor de praktijkexamens een probleem gaan vormen. De oorzaken voor de vertragingen zijn duidelijk. Zo heeft het CBR een stijging van 36% voor de praktijkexamens in 2017 geconstateerd. Aan de andere kant kampt het CBR met een tekort aan examinatoren. Deze samenloop versterkt het effect en dat leidt tot lange wachttijden voor het afrijden voor een C, E en T-rijbewijs. Ook op de rijproef voor het besturen van een LZV zijn lange wachttijden.

Toenemende vraag

De vraag op de markt stijgt sterk en de mogelijkheden voor examinering bij het CBR zijn beperkt. Al enige tijd wordt er daarom uitgeweken naar de zaterdag als extra examineringsdag. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het werven van nieuwe examinatoren, maar vanwege de doorlooptijd van de examinatoropleiding kan het even duren voordat er resultaten zijn.

Regionale verschillen

Er zijn regionale verschillen in de drukte bij het CBR. Vlak voor de kerstperiode bleek door de inzet van TLN dat rijproeven voor LZV’s toch nog georganiseerd konden worden. Chauffeurs die hiertoe bereid waren moesten daarvoor wel naar een andere regio rijden. TLN blijft in gesprek met het CBR over de te lange wachttijden voor de praktijkexamens en blijft zoeken naar praktische oplossingen voor noodgevallen. Wij willen graag weten waar je tegen aanloopt. Stuur een reactie naar cblom@tln.nl.