Maximum transitievergoeding in 2021 € 84.000

Vandaag werd in de Staatscourant gepubliceerd dat de maximum transitievergoeding in 2021 € 84.000 zal bedragen. In 2020 bedraagt dat maximum nog € 83.000.

ontslag –

De maximale transitievergoeding wijzigt jaarlijks met ingang van 1 januari overeenkomstig de ontwikkeling van de marktcontractlonen. Op basis van die ontwikkeling was deze wijziging al aangekondigd, maar vandaag is die dus officieel gepubliceerd.

Maximaal
Overigens blijft gelden dat als het loon van de werknemer over twaalf maanden hoger is dan het genoemde bedrag van de maximale transitievergoeding, dat hogere loon als maximum geldt.

Een transitievergoeding is een financiële compensatie die de werkgever betaalt aan de werknemer bij ontslag.