Ongevallen met heftrucks kunnen worden voorkomen

Veel ongevallen met heftrucks kunnen worden voorkomen. Dat stelt de Nederlandse Arbeidsinspectie in de Monitor Arbeidsongevallen 2021. Betere opleiding van bestuurders en beter aangeven van de gevarenzone waarin de heftruck zich begeeft, kunnen een groot deel van de ongevallen voorkomen. 

Vorkheftruck veiligheid

In 2021 kwamen ongevallen met een voertuig 147 keer voor, aldus de Monitor arbeidsongevallen van de Arbeidsinspectie. Twee derde van de ongevallen met een voertuig vindt plaats met een heftruck, hefwagen, stapelaar, orderpicker, reachtruck of containerheftruck. Dit type ongeval wordt vaak veroorzaakt doordat de bestuurder het slachtoffer niet of niet op tijd zag, het slachtoffer zich in de gevarenzone bevond en het voertuig niet zag of hoorde.

Arbeidsinspecteurs stellen bij het onderzoek soms vast dat de bestuurder onvoldoende was getraind in het besturen van het voertuig of dat er geen markeringen, signaleringen of barrières op de route waren aangebracht. Een kwart van de slachtoffers houdt vermoedelijk blijvend letsel over aan het ongeval, onder andere in de vorm van: amputatie, botbreuken en inwendig letsel. Zeven procent van de slachtoffers bij dit type ongeval komt te overlijden.

Uitzendkrachten
De Arbeidsinspectie vraagt in het bijzonder aandacht voor de arbeidsveiligheid van uitzendkrachten. Voor de oververtegenwoordiging van uitzendkrachten bij ongevallen kan de inspectiedienst  geen sluitende verklaring geven. Waarschijnlijk is er sprake van een combinatie van factoren, waaronder dat uitzendkrachten vaker gevaarlijk werk doen en dat er iets vaker sprake is van een gebrek aan kennis en vaardigheden waarmee uitzendkrachten hun taken uitvoeren.

Ondanks de inspanningen van werkgevers, werknemers en de overheid, gebeuren er ongevallen op de werkvloer waarvan een deel voorkomen zou kunnen worden, zo schrijft de Arbeidsinspectie. Door oorzaken en mechanismen van ongevallen in kaart te brengen, beoogt de inspectie bij te dragen aan het vaker voorkomen van arbeidsongevallen.

Oproep
TLN roept haar leden op alle maatregelen te nemen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van ongevallen. Op de site van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) wordt in de Arbocatalogus uitgebreid aandacht gegeven aan een veilige omgang met heftrucks.