Verlenging termijn definitieve aanvraag TVL Q4 2020

Vandaag verscheen het bericht in de Staatscourant dat de datum waarop de aanvraag tot vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het vierde kwartaal van 2020 uiterlijk moet zijn ingediend, is verlengd.

administratie

De aanvraagmogelijkheid is verlengd van 1 juli 2021 naar 1 september 2021. Dat betekent dat die aanvraag uiterlijk 31 augustus 2021 moet zijn ingediend!

Het aanvragen moet bij de RVO gebeuren: Inloggen voor Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (rvo.nl)

Let op dat er vanaf 1 juli a.s. niet meer met eHerkenning-1 volstaan kan worden en dat je dus tijdig een hoger niveau van eHerkenning aanvraagt. Welk niveau, wordt binnenkort op hierboven aangehaalde site bekend gemaakt.