Vierde coronamonitor: beeld stabiliseert

Het algemene beeld over de gevolgen van de coronacrisis voor de bedrijfstak transport (met inbegrip van expeditie en logistiek) is in de laatste weken weinig veranderd. Wel verwachten meer bedrijven gebruik te zullen maken van nood- en hulpmaatregelen. Dat valt op te maken uit de vierde coronamonitor van TLN.

snelweg nederland

Ten opzichte van de peiling van begin mei geven iets meer bedrijven aan te verwachten afscheid te moeten nemen van personeel, maar nog altijd 85% van de ondervraagden meldt dat de crisis niet leidt tot een ontslaggolf. Het percentage bedrijven dat te maken heeft met omzetverlies blijft stabiel: iets meer dan 70 procent. Gemiddeld bedraagt het omzetverlies circa 30 procent. TLN benadrukt dat het gaat om een gemiddelde en dat binnen de sector aanzienlijke verschillen te zien zijn tussen deelmarkten en bedrijven.

Ruim vier op de tien bedrijven in het transport en de expeditie geven aan minder werk te hebben bij bestaande klanten. Bij 7 procent is juist sprake van meer werk en 2 procent geeft aan er nieuwe klanten bij te hebben gekregen.
Ten opzichte van eerdere peilingen, is een stijging te zien van bedrijven die verwachten gebruik te moeten maken van nood- en hulpmaatregelen. Aanvankelijk verwachtte één op de vier bedrijven dit te doen, nu is dat gestegen tot bijna één op de drie.

Alle getallen van de monitor zijn hier te vinden.