Aanvraag TVL tweede kwartaal 2021

Het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het tweede kwartaal van 2021 is nog mogelijk tot vrijdag 20 augustus a.s. 17.00 uur. Dus denk je er aanspraak op te hebben, zorg er dan voor dat je aanvraag tijdig is ingediend!

Man kantoor laptop computer

Voorwaarden
Om voor de TVL in aanmerking te komen moet het bedrijf meer dan 30% omzetverlies hebben in het tweede kwartaal van 2021 vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Je kunt zelf kiezen van welke referentieperiode wordt uitgegaan. Wordt het derde kwartaal van 2020 als referentieperiode gekozen, dan telt de ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW e.d.) uit dat kwartaal niet mee als omzet.

Minimaal € 1.500
Verder geldt als voorwaarde dat de vaste lasten minimaal € 1.500 per kwartaal moeten bedragen, op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om op een bepaalde manier berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.

Meer voorwaarden
Overigens gelden er nog meer voorwaarden. Zie daarvoor: Corona en (overheids)maatregelen – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

Aanvraag
De aanvraag moet dus voor vrijdag 20 augustus 2021 17:00 bij de RVO zijn ingediend. Dat dient digitaal te gebeuren, zie: TVL – Klantportaal-Site | mijn.rvo.nl