CNV start gerechtelijke procedure

CNV heeft een bedrijf gedagvaard met een vordering namens twee werknemers. In de vordering stelt CNV dat de werkgever een nabetaling moet doen over de genoten vakantiedagen, ter grootte van het gemiddelde aan overuren dat de werknemers werken.

Administratieve20lasten20en20regeldruk-4

​In deze procedure staat TLN het bedrijf bij middels de gerenommeerde advocaat in het arbeidsrecht mr. R.A.A. Duk.

Standaard concept antwoord

CNV heeft eerder al in de media gebracht dat zij van mening zijn dat onder andere overwerk ook tijdens de vakantie moet worden uitbetaald. CNV heeft werknemers in de sector aangeraden stuitingsbrieven te versturen, om de verjaring van de vordering te stoppen. TLN heeft een standaard concept antwoord gemaakt voor leden die een dergelijke brief ontvangen.

Overleg

FNV heeft TLN over de waarde van een vakantiedag aangeschreven en gevraagd om in overleg te treden, om deze kwestie zoveel mogelijk buiten de rechter op te lossen. TLN heeft deze uitnodiging geaccepteerd.