Meld plaatselijke PFAS-knelpunten bij het PFAS Interventieteam

Door de verruimde PFAS-normen komt het werk in onder andere de bouw langzaam weer op gang. Maar veel ligt helaas nog steeds stil. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met VNG afgesproken om samen met lokale partijen een aantal hardnekkige knelpunten ter plaatse te helpen oplossen.

dumper truck at industrial constrution site waiting for earth load

Het gaat om (beeldbepalende) knelpunten, waar grote belangen mee gemoeid zijn (bijvoorbeeld rond een groot bouw-, weg- of baggerproject) en die het liefst ook elders in het land spelen, zodat met de gevonden aanpak anderen ook aan de slag kunnen.

Meer mogelijkheden geven

De verruimde PFAS-regels bieden vaak meer mogelijkheden dan gedacht, maar soms is meer nodig. Als het niet lukt om in een gemeente de zaak weer los te trekken, willen VNO-NCW, MKB-Nederland en VNG met het Rijk betere landelijke afspraken maken om gemeenten en bedrijven meer mogelijkheden te geven.

Branche- en regionale organisaties kunnen hun problemen over bijvoorbeeld lokale lozingsvergunningen, dichtblijvende diepe plassen, niet actuele bodemkwaliteitskaarten en dergelijke melden bij pfas-interventieteam@vnoncw-mkb.nl, graag met een cc naar kiepautobedrijven@tln.nl zodat wij als TLN op de hoogte blijven van de meldingen die worden gedaan. Noem in de mail steeds de gemeente waar het knelpunt speelt, het precieze probleem, om welk belang het gaat, met wie is gesproken en waarom het knelpunt maar niet wordt opgelost.