Steunmaatregelingen coronacrisis gelden ook voor vuurwerktransporteurs

Het vuurwerkverbod voor komende jaarwisseling treft ook een aantal transportbedrijven die zich hiermee bezighouden. TLN is blij dat de compensatieregeling zoals door het kabinet voorgesteld, ook voor deze ondernemingen geldt.

vuurwerk

Uiteraard mits ze aan de voorwaarden voldoen. Transporteurs kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in deze omzetdaling via de algemene steunmaatregelen die getroffen zijn tijdens de coronacrisis: de TVL en de NOW. Er zijn transporteurs voor wie het vuurwerkvervoer doorgaans veel werk oplevert, in de periode voorafgaand aan de verkoop. Vanwege de strenge regels voor vervoer en opslag, wordt vuurwerk namelijk niet in grote hoeveelheden tegelijkertijd vervoerd.

Tijdens de eerste lock down compenseerde het kabinet wel getroffen sectoren als de horeca en evenementenbranche, maar niet de bedrijven die voor een groot deel van hun omzet van die sectoren afhankelijk zijn. Transportbedrijven konden toen geen aanspraak maken op overheidssteun. Pas heel veel later is dat door een krachtige lobby vanuit TLN hersteld. Het is goed, constateert TLN, dat de belangen van de vervoerders nu direct zijn meegenomen.