TLN akkoord met nieuwe Arbocatalogus

Op 4 april gaf het TLN-bestuur groen licht om door te gaan met de Arbocatalogus voor Transport en Logistiek. Dit betekent dat nu de aanvraag tot toetsing kan worden ingediend bij de inspectie.

safety first sign banner and clouds blue sky background
Arbocatalogus_80x80

Een Arbocatalogus is een soort van oplossingenboek voor arbovoorschriften, met een goedkeurend stempel van de inspectie er op. Soms wordt gedacht dat het extra regels zijn, maar dat is niet zo. Het gaat om al bestaande wettelijke verplichtingen.

Aanpassingen noodzakelijk

De arbo-experts onder u weten het: tot voor kort had onze sector ook een eigen Arbocatalogus. Maar daarvan was de geldigheidstermijn verlopen. Een ongewijzigde verlenging bleek niet mogelijk. Er waren aanpassingen noodzakelijk om aan te sluiten bij de laatste stand van de techniek en regelgeving.

Onderscheid gemaakt

Daarom is door STL in kaart gebracht welke aanpassingen minimaal nodig zijn om alsnog te komen tot een goedgekeurde Arbocatalogus. Er is een onderscheid gemaakt in generieke en deelmarktspecifieke wijzigingen. De benodigde generieke wijzigingen zijn direct besproken in de Sociale Commissie, de deelmarktspecifieke wijzigingen zijn eerst voorgelegd aan de desbetreffende deelmarkten.

Goedgekeurde Arbocatalogus

Na een positief advies van alle TLN-deelmarkten en de Sociale Commissie volgde een positief besluit van het TLN-bestuur. De vakbonden waren al eerder akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen. Hopelijk is hiermee binnen een maand of drie weer een goedgekeurde Arbocatalogus voor de komende 5 jaar voorhanden.