Volgende datum cao-overleg: 11 februari

De persconferentie van het kabinet van afgelopen dinsdag heeft duidelijk gemaakt dat Nederland tot en met 9 februari in lockdown blijft, met de nadrukkelijke oproep om  contacten zoveel mogelijk te beperken.

cao – dossiers – papier – administratie

Cao-partijen hebben tijdens de onderhandelingen de voorkeur naar elkaar uitgesproken om fysiek te vergaderen, uiteraard binnen de voorschriften van het RIVM. De verlenging van de lockdown betekent naar de mening van TLN en VVT dat fysiek bijeenkomen tijdens de lockdown niet mogelijk dan wel verantwoord is. Daarom is voorgesteld om het cao-overleg te verplaatsen naar donderdag 11 februari. FNV heeft vandaag laten weten hiermee akkoord te gaan. Uiteraard zullen de leden van TLN na afloop van het overleg van 11 februari weer op de hoogte worden gesteld via deze nieuwsbrief.