Week van Platooning

Van 1 t/m 5 oktober 2018 vindt verspreid over Nederland de Experience Week Connected Transport plaats. TLN is erbij!

18 wheeler truck on the highway
Big rig tractor trailer semi-truck driving on the road

De Experience Week Connected Transport staat in het teken van de ontwikkeling van een nieuw ecosysteem met als hoger doel een veilig, bereikbaar en toekomstbestendig Nederland. ​

De Experience Week is een vervolgstap op de eerdere Truck Platooning Challenge van maart 2016, waarbij vrachtwagens met nieuwe technologie in peloton en digitaal met elkaar verbonden vanuit verschillende Europese steden naar Nederland reden. In de stappen om platooning uiteindelijk mogelijk te maken gaan trucks met de infrastructuur (bijvoorbeeld intelligente verkeerslichten) communiceren. Ook de integratie van logistieke processen en nieuwe mobiliteitsmogelijkheden op de weg geeft nieuwe mogelijkheden. Deze technologie wordt tijdens de Experience Week verder getest. Initiatiefnemers zijn onder meer RWS, IenW en SmartwayZ.NL.

250 deelnem​​ende trucks

Tussen 1 en 5 oktober zullen 250 trucks vanuit zes steden verschillende routes afleggen. Deze routes passen in de Tulip-corridor Amsterdam-Antwerpen en Rotterdam-Ruhr. Logistieke partners, overheden en kennisinstellingen slaan de handen in mekaar en zorgen voor de integratie van dit autonome transportkonvooi in de logistieke keten van retail, container- en bloementransport.

Konvo​​oi

Op maandag 1 oktober vindt de officiële opening van de Experience Week plaats in het distributiecentrum van AholdDelhaize in Tilburg, in het bijzijn van vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen, chauffeurs en pers. Ook TLN is daarbij vertegenwoordigd. Vervolgens wordt op 2 en 3 oktober telkens een konvooi van trucks getest, respectievelijk op de Coloradoweg in Rotterdam en de Automotive Campus in Helmond. Dit gaat gepaard met overlegmomenten met als doel het versterken van de verbinding tussen slimme infrastructuur, verkeersmanagement en logistiek. Op de vierde dag van de Experience Week worden de eerste bevindingen voorgesteld tijdens de Innovation Expo 2018 in Rotterdam. De week wordt op 5 oktober afgesloten met een grote bijeenkomst op de ECT-terminal op de Rotterdamse Maasvlakte.

Resulaten

Wij houden u op de hoogte de ervaringen die in deze week worden opgedaan. De eerste resultaten van de Experience Week Connected Transport worden op donderdag 4 oktober voorgesteld tijdens de Innovation Expo 2018 in Rotterdam. Wilt u ook graag aanwezig zijn, meld u dan aan via deze link​.