FAQ code 95

Op deze pagina worden de meest gestelde vragen en antwoorden weergeven op het gebied van code 95.

​1. Hoe werkt het bij chauffeurs die zowel een C- als D-rijbewijs hebben?

  • Zij krijgen per rijbewijscategorie een code 95-vermelding
  • Zij hoeven slechts één keer per vijf jaar de verplichte nascholing te volgen
De einddata van de code 95 kunnen per rijbewijscategorie verschillen. Bij de eerste verlenging van de code 95 worden de einddata gelijkgetrokken. Het is dus zaak om vervaldata goed in de gaten te houden.

2. In welk land volgt de chauffeur de opleiding?

Een chauffeur volgt de nascholing in het land waar hij woont of werkt. In voorkomende gevallen kan men bij het CBR een omwissel- of deelcertificaat aanvragen (kosten in 2017: € 21,45 per certificaat) om in het betreffende land aan te tonen dat de nascholing is gevolgd. Er wordt hierbij wel dringend geadviseerd om voorafgaand navraag te doen bij het betreffende land of het certificaat wordt geaccepteerd. ​
 
Nascholing gevolgd in buitenland​
Chauffeurs die hun nascholing in het buitenland hebben gevolgd moeten bewijs van de gevolgde cursussen aanleveren bij het CBR. Zij moeten aantonen dat ze hebben deelgenomen aan een nascholingscursus die voldoet aan de eisen van de Richtlijn Vakbekwaamheid bij een in dat land erkende opleider. Daarnaast moeten deze chauffeurs kunnen aantonen dat zij tijdens het volgen van de nascholing in het betreffende land woonden en/of werkten.

Is de gehele 35 uur nascholing in het buitenland gevolgd en wil de chauffeur deze laten registreren in Nederland, dan kan de chauffeur deze omwisselen bij de RDW.
Let op: sommige lidstaten (Denemarken, Finland, Frankrijk, Hongarije, Roemenië, UK, Zweden) plaatsen de code 95 niet op het rijbewijs maar op een aparte pas (CPC).
 

Alle opleidingen volgen in hetzelfde land​

TLN adviseert om chauffeurs alle opleidingen in hetzelfde land te laten volgen, omdat sommige lidstaten alleen volledige code 95 pakketten erkennen. Het valideren van eendaagse cursussen is bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk problematisch.

3. Kun je nascholingsuren ‘sparen’ voor een volgende periode?​

De behaalde nascholingsuren voor code 95-training zijn vijf jaar geldig. Vijf jaar voor het verlopen van de code 95 kan er gestart worden met het volgen van nascholingsuren. Er kan dus niet ‘gespaard’ worden voor een volgende periode.

4. Is vrijwilligerswerk vrijgesteld van de code 95-verplichting? ​

In Nederland mag er zonder code 95-verplichting in een wagen van een commercieel bedrijf gereden worden onder de volgende voorwaarden:

  • er wordt niet betaald voor het gebruik van het materieel en geleverde diensten
  • de gehele opbrengst van de actie komt ten goede aan het goede doel waarvoor chauffeur en materieel worden ingezet.
Raadpleeg de lijst met categorieën bestuurders die uitgezonderd zijn van code 95-verplichtingen op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport  (ILT).
           
5. Kan ik mijn rijbewijs vanwege code 95 vroegtijdig laten verlengen?​
Ie​dere gemeente is verplicht een rijbewijs af te geven als aan de voorwaarden is voldaan. Zowel de RDW als het CBR hebben op aandringen van TLN en sociale partners de VNG gewezen op de wens van beroepschauffeurs om de einddata van het rijbewijs en de code 95 gelijk te trekken. Dit zou bij elke afdeling Burgerzaken bekend moeten zijn.

6. Mijn rijbewijs heeft een kortere geldigheid: geldt dit dan ook voor de code 95?​

Sommige chauffeurs hebben een rijbewijs dat, om medische redenen, korter geldig is dan de gebruikelijke vijf jaar. In dat geval is de code 95 die is behaald via een Verklaring van Nascholing (VvN) wel vijf jaar geldig.​

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten