Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Diervoedervervoer

​​​​​​Wat speelt er?

Het vervoer en opslag van diervoeder(ingrediënten) is gebonden aan hygiënemaatregelen die gelieerd zijn aan regelgeving in het kader van voedselveiligheid. Dit betekent onder andere een juiste R&O (Reiniging & Ontsmetting) en tracking & tracing van diervoederstromen.

In Nederland opereert de gehele diervoederketen nagenoeg volledig op basis van GMP+ voorschriften (vrijwillig kwaliteitssysteem). GMP+ voorschriften zijn zodanig opgezet dat ze minimaal alle wettelijke voorschriften afdekken. Bij een juiste toepassing van GMP+ voorschriften voldoen bedrijven aan de wettelijke voorschriften.

Diervoederstromen zijn onder andere:

  • Aanvoer van diervoederingrediënten (agrarische gewassen, supplementen) naar productiebedrijven.
  • Afvoer van diervoeders van productiebedrijf naar veehouderijen.
  • Afvoer van bijproducten van levensmiddelenbedrijven (plantaardig en van dierlijke oorsprong) naar productiebedrijf of veehouderij.

Ook bijproducten van dierlijke oorsprong (melkpoeder, dierlijke vetten, en dergelijke) worden verwerkt in diervoeders die indirect terug in de voedselketen (voor menselijke consumptie) terecht komen. Zodra deze bijproducten in de diervoederketen terecht komen krijgen ze het predicaat ‘dierlijk bijproduct’. Regelgeving stelt extra eisen aan het vervoer van dierlijke bijproducten.

Wat vindt TLN?

De diervoederketen staat niet op zich, het maakt deel uit van de voedselketen voor menselijke consumptie; het is terecht dat er daarom eisen gesteld worden aan R&O en tracering van goederenstromen. TLN vindt dat wet- en regelgeving zodanig toegepast moet worden dat voedselveiligheid niet in gevaar komt én tevens ondernemers de ruimte geeft om hun wagenpark efficiënt in te zetten voor afwisselend vervoer van levensmiddelen en diervoeders. Dit is (economisch) essentieel voor de transport en logistieke sector en haar opdrachtgevers. De veelheid aan (tegenstrijdige) regels werkt hier complicerend. TLN wil meer helderheid over de interpretatie van regels.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN informeert ondernemers over wet- en regelgeving en toepassing van GMP+. TLN is een van de strategische partners binnen GMP+ en TLN Consultancy begeleidt bedrijven bij het toepassen van GMP+ voorschriften.

TLN werkt samen met de NVWA aan het inzichtelijk maken van wettelijke voorschriften voor het vervoer van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. TLN pleit bij de NVWA voor werkbare toepassingen van wet- en regelgeving die geen afbreuk doen aan voedselveiligheid. 

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Diervoedervervoer