Risico-inventarisatie en -evaluatie

Elke werkgever is vanuit de Arbowet verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dit is een onderzoek om alle veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s op te sporen die tijdens het werk kunnen ontstaan.

​​​De RI&E moet actueel zijn. Sterker nog,  I-SZW gaat er vanuit dat de RI&E 5-jaarlijks wordt geüpdatet, of eerder wanneer er belangrijke wijzigingen zijn. Bijvoorbeeld bij bedrijfsverhuizing of als er een andere deelmarkt wordt toegevoegd. Werknemers moeten ook bij dit onderzoek worden betrokken.  Zij weten immers uit eigen ervaringen en praktijk waar de risico’s ontstaan en hoe de veiligheid kan worden verbeterd.

Plan van aanpak

De werkgever treft de meest effectieve bronmaatregelen om risico’s te voorkomen of om deze zoveel mogelijk te beperken. Alle verbeteringen staan beschreven in een plan van aanpak. Het is wel belangrijk om regelmatig te controleren of de afhandeling van maatregelen volgens planning verloopt. Heeft u als werkgever meer dan 25 medewerkers, dan bent u verplicht om de RI&E en het  plan van aanpak te laten toetsen. Heeft u minder dan 25 medewerkers en maakt u gebruik van de Branche RI&E transport en logistiek, dan bent u vrijgesteld van toetsing.

Branche RI&E-instrument

Een RI&E vormt als het ware het fundament van het arbobeleid. Pas als bedrijven weten waar de risico’s liggen, kunnen ze de juiste maatregelen nemen. Veel bedrijven vinden het uitvoeren van een RI&E niet gemakkelijk. Daarom heeft het Sectorinstituut een branche RI&E ontwikkeld. In deze RI&E is rekening gehouden met de specifieke risico’s die in de sector transport en logistiek spelen.

RI&E-workshop

Heeft u minder dan 25 werknemers en zoekt u hulp bij het opstellen en uitvoeren van een RI&E? Meld u dan aan voor één van de RI&E workshops van het Sectorinstituut​

Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers biedt het Sectorinstituut u een in-company-maatwerkworkshop op offertebasis aan. 

Dynamische RI&E

Werken aan een veilige en gezonde werkomgeving is door het invullen van de RI&E geen eenmalige activiteit. Het is een continu proces. Toch is dat vaak wel een uitdaging te noemen, zien wij in de praktijk. Ondanks het omarmde standpunt dat een veilige en gezonde werkplek belangrijk is. Een werkplek waar werknemers hun werk veilig kunnen uitvoeren. Kortom: hoe zorg je ervoor dat veiligheid en gezondheid op de agenda staat en daar blijft.

Samen met bedrijven uit de sector transport en logistiek heeft STL een praktische werkmethode ontwikkeld. Deze is vanaf nu beschikbaar. Zo kun je zelfstandig een RI&E omvormen van een statisch document naar een verankering in een dynamisch proces. Zo wordt de RI&E een dynamische RI&E. Download de gratis tipkaart dynamische RI&E en ga gelijk aan de slag.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten