Controversieel verklaren Tweede Kamer

Gisteren heeft de Tweede Kamer gestemd over het controversieel verklaren van een aantal onderwerpen, zoals de stikstofplannen, de krimp van Schiphol en duurzame mobiliteit. Als een onderwerp controversieel wordt verklaard betekent dit dat het huidige kabinet geen beslissingen mag nemen over het betreffende lopende dossier. Zoals verwacht is betalen naar gebruik controversieel verklaard. De invoering van rekeningrijden staat daardoor momenteel stil. De krimp van Schiphol is niet controversieel verklaard en dat acht Transport en Logistiek Nederland minder wenselijk.

House of Representatives of the Netherlands

Ondanks herhaaldelijke oproepen van Transport en Logistiek Nederland (TLN) om de krimp van Schiphol controversieel te verklaren, en dat dit nog bij de rechter ligt, heeft dit geen meerderheid in de kamer behaald. Het kabinet mag dus doorgaan met de krimpplannen van de luchthaven. Het terugbrengen van het aantal vliegbewegingen betekent minder vrachtvluchten en daarmee kan de logistieke keten voor Nederland mogelijk onder druk komen te staan.

Het onderwerp van duurzame mobiliteit is deels controversieel verklaard. De Tweede Kamer is het eens over de duurzaamheidsambities, maar niet over de bekostiging van duurzame mobiliteit na 2025. Een aantal onderwerpen is niet controversieel verklaard en kunnen dus doorgaan, zoals de uitrol van regionale laadinfrastructuur en de ontwikkeling van laadinfrastructuur voor vrachtwagens.

Op het gebied van stikstof wil de Tweede Kamer niets controversieel verklaren. Maar omdat de stikstofwet nog behandeld moet worden, betekent dat niet dat het kabinet alle voorgenomen stikstofplannen gaat doorzetten.

Dat een onderwerp controversieel verklaard is betekent overigens niet dat dit per slot van rekening zo blijft. De Kamer kan dit besluit altijd weer intrekken en vice versa. TLN blijft zich inzetten om de klimaat- en bereikbaarheidsambities haalbaar en betaalbaar te houden.